Vrede

Vrede er en følelsesmæssig tilstand, der kan variere i intensitet. Bag ved vreden kan der gemme sig tanker om at være blevet urimeligt behandlet eller krænket.

Ligesom vores krop reagerer, når vi er glade, resulterer vrede i forskellige fysiske reaktioner. Det sympatiske nervesystem sørger for at sende ”kamphormoner” ud i kroppen i form af adrenalin og noradrenalin. Det får både puls og blodtryk til at stige, hvilket resulterer i, at man begynder at trække vejret hurtigere. Samlet set betyder dette, at man kan mobilisere ekstra energi i en kortere periode.

Udvikling af vredesproblemer

Kroppens følelser samt deres udtryk skyldes et komplekst samspil mellem genetik og miljø. En del af vores temperament er medfødt, men hvordan vi udtrykker vrede, lærer vi ofte fra vores omgivelser. Vokser man f.eks. op i en familie, hvor det at vise vrede er forbudt, kan det resultere i, at man ikke lærer at udtrykke vrede eller får svært ved at sige fra. Vokser man derimod op i en familie, hvor det er normalt at lade følelserne få frit løb, lærer man muligvis ikke at regulere sine vrede følelser. Men det er nødvendigt både at kunne udtrykke og regulere sine følelser, fordi vi bruger en stor del af vores liv på at indgå i sociale fællesskaber.

Hvornår skal man søge hjælp?

Vrede er en af menneskets grundlæggende følelser. Det er derfor helt naturligt at føle vrede fra tid til anden. Men hvis man går rundt og føler sig mere eller mindre konstant vred, kan der dog være god grund til at opsøge hjælp. Det samme gælder, hvis man har svært ved overhovedet at udtrykke vreden eller styre den.

Hvad kan en psykolog hjælpe med?

I samarbejde med en psykolog kan du blive klogere på, hvad der ligger bag dine vrede følelser. Den viden kan måske være med til at give dig nye måder at være med vreden på. Psykologen kan også hjælpe dig med konkrete værktøjer til at håndtere vreden samt finde hensigtsmæssige måder at udtrykke vreden på.

I praksis former psykologen samtaleforløbet efter dine ønsker og behov. Ovenstående er således blot et eksempel på, hvad en psykolog ville kunne hjælpe dig med.

Hvordan får jeg hjælp?

Ønsker du mere viden om eller hjælp til at håndtere dine vrede følelser, er du velkommen til at kontakte os på tlf: 42940690, på vores sikker mail eller bestille en tid online her.