Undgåelsesadfærd

Undgåelsesadfærd henviser til adfærd, der bygger på at undgå noget. Det kan være undgåelse af bestemte steder, undgåelse af bestemte personer, undgåelse af at prøve nye ting, undgåelse af at fremkalde bestemte minder mv.

Undgåelsesadfærd er et udtalt symptom ved angstlidelser. Personer med specifikke fobier vil eksempelvis ofte forsøge at undgå det frygtede objekt. En person med social angst vil ligeledes ofte forsøge at minimere sandsynligheden for, at han/hun ender i sociale situationer med mange mennesker. Et tredje eksempel ses ved personer med helbredsangst, der ofte undgår kontakt med syge mennesker – selv når det gælder ikke-smitsomme sygdomme.

Problemet med undgåelsesadfærd er, at det er med til at vedligeholde angsten. Hvis man altid undgår det, man er bange for, erfarer man aldrig, at man godt kan håndtere den frygtede situation. Den eneste måde at komme undgåelsesadfærden til livs er ved at lade være med at undgå. Det er selvfølgelig lettere sagt end gjort. Derfor arbejder man på det skridt for skridt ved hjælp af gradvis eksponering. Du kan læse mere om eksponering her.