Udfordringer hos unge voksne

Pres

At være ung kan være en udfordrende livsfase generelt, og den aktuelle samfundsudvikling føjer yderligere pres hertil. Vi lever i dag i en kultur med forventninger om konstant forholden sig til sig selv, sine livsvalg, sin identitet og med præstation i højsædet. De unge har mange muligheder/valg, men således også et stort ansvar for at “skabe sig selv” med risikoen for at “fejle” i den bestræbelse. Dette kombineret med at man kontsant kan sammenligne sig med unuancerede fremstillinger af andre på sociale medier, giver et enormt pres. Dette pres af mange tvetydige krav ser vi får mange unge til at tvivle på dem selv, deres valg, deres præstationer, andres vurdering af dem osv..

De psykiske reaktioner på den overordnede kultur og på individuelle omstændigheder viser sig i en lang række problemstillinger enten i bestræbelsen på at efterleve krav, bekymringen om ikke at kunne såvel som måder at dulme de svære følelser som pres medfører. Områder som vi ofte ser hos unge kunne til eksempel være nedenstående, som man kan klikke på og læse mere om:

Et møde i øjenhøjde

Unge kommer ikke altid her med et defineret problemområde eller kommer med en blanding af symptomer og udfordringer – og det er ganske velkomne uanset. Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte og dennes unikke situation og erfaringer. Psykologerne i klinikken har endvidere en god kombination af have en alder, som ikke gør dem helt fremmede for nye trends, brugen af sociale medier osv. og som samtidig giver en solid erfaring med at arbejde med psykiske og eksistentielle problemstillinger.

Pårørende til unge

Det er dog ikke altid, at der er motivation til at række ud og få hjælp til sine udfordringer, hvilket kan være yderst frustrerende for forældre eller andre nærtståend, som kan opleve sig rådvilde og afmægtige. Til jer yder vi også rådgivning.

Dette kunne eksempelvis være om:

  • Kommunikation med den unge
  • Forældresamarbejde
  • At balancere det at sætte grænser/vise omsorg og vise tilro og give ansvar til én der er i løsrivelsesfase
  • Bestyrke motivation for at vende uheldige former for udvikling, søge hjælp til problematikker, m.m.

Hvordan får jeg hjælp?

Ønsker du mere viden om/eller hjælp til de udfordringer du oplever eller som bekymrer dig som pårørende, er du velkommen til at kontakte os på tlf: 42940690, på vores sikker mail eller bestille en tid online her.