Trikotillomani

Trikotillomani dækker over en tvangspræget, tilbagevendende trang til at hive hår ud fra hovedbund, øjenvipper, øjenbryn eller hår omkring kønsorganerne. Trikotillomani kan derfor medføre hårtab i forskellig grad. Hos nogle med trikotillomani bemærker man næsten ikke dette hårtab. Hos andre er graden af hårtab svær, hvilket eksempelvis kan ses ved store, skaldede pletter ved hovedbunden eller totalt tab af øjenbrynene.

Symptomer på trikotillomani

Trikotillomani er karakteriseret ved hårtab som følge af gentagen mangel på kontrol af trangen til at hive hår ud. Ofte ses en stigende spænding før den tvangsprægede hårudrivelse samt en efterfølgende lettelse, når handlingen er udført.

Der er ikke tale om trikotillomani, hvis hårtabet har fysiske årsager.

Hvor mange lider af trikotillomani?

Forekomsten af trikotillomani anslås til ca. 1-3,5 % af befolkningen. Det er muligt, at tallet i virkeligheden er højere. Det skyldes, at mange mennesker med trikotillomani giver udtryk for, at de skammer sig over deres trang til at rive hår ud. Det er derfor sandsynligt, at der er nogle, der hemmeligholder lidelsen.

Gennemsnitsalderen for debut af trikotillomani er 13 år, men lidelsen kan ramme alle aldersgrupper. Det er dog relevant at skelne mellem unge og voksne med trikotillomani samt børn under 5 år. Hos børn under 5 år betragtes lidelsens symptomer ofte som del af en naturlig, udforskende adfærd.

Årsager til trikotillomani

På nuværende tidspunkt findes der ikke nogen sikker viden omkring årsagerne til trikotillomani.

Trikotillomani kan påvirke livskvaliteten

Mange mennesker med trikotillomani oplever, at lidelsen påvirker deres livskvalitet negativt. For nogle medfører lidelsen en reduktion af sociale funktioner og relationer til andre. Det kan eksempelvis være, at man skammer sig over sit synlige hårtab og derfor undgår intime relationer. Det kan også være, at man afholder sig fra at deltage i aktiviteter, hvor hårtabet er særligt tydeligt. Det kunne f.eks. være en tur i svømmehallen eller en tur til frisøren.

Trikotillomani kan også føre til vanskeligheder på arbejdspladsen eller på studiet. Eksempelvis er der flere med trikotillomani, der giver udtryk for koncentrationsbesvær, når trangen til hårudrivning opstår.

Hvad kan jeg få hjælp til?

Gennem kognitiv adfærdsterapi kan du få hjælp til at reducere hårudrivningen. I fællesskab med terapeuten undersøges dine nuværende symptomer samt deres sværhedsgrad. Sammen udforsker I de situationer, hvor trangen til hårudrivning opstår. På den måde kan I få identificeret de faktorer, der har indflydelse på hårudrivningen. Det betyder, at I kan blive klogere på den funktion, hårudrivningen har for dig. For nogle mennesker fungerer hårudrivningen eksempelvis som en strategi til at regulere dem selv følelsesmæssigt, når de er specielt anspændte. For andre anvendes hårudrivningen som en strategi til at undgå ubehagelige tanker og følelser.

I fællesskab med terapeuten kan I finde frem til andre måder, du kan regulere dig selv på, når trangen til hårudrivning opstår. Terapeuten vil støtte dig i dit forsøg på at anvende de nye adfærdsstrategier, I finder frem til. Jo mere og mere du undgår at handle på din trang til at rive hår ud, jo nemmere vil det nemlig blive at lade være med at handle på impulsen fremover. Hårudrivningen vedligeholder sig selv, hver gang den praktiseres. Derfor er det altafgørende at øve sig i ikke at handle på impulsen.

Da der kan være mange forskellige faktorer indblandet i trangen til hårudrivning, vil behandlingsforløbet altid tilpasses den enkelte klient. Ovenstående er derfor blot eksempler på, hvad der typisk vil indgå i forløbet.

Hvordan får jeg hjælp?

Ønsker du mere viden og/eller hjælp til at håndtere din trikotillomani, er du velkommen til at kontakte os på tlf: 42940690, på vores sikker mail eller bestille en tid online her.