Supervision

På vej mod autorisation

Er du psykolog og på vej mod din autorisation, så kan vi hos Kortex Psykologerne tilbyde supervisionsforløb. Dette kan være individuelt, to og to såvel som i mindre grupper alt efter dit/jeres behov. Vi superviserer ud fra et kognitivt grundlag – traditionel kognitiv terapi med inddragelse af elementer fra 3. bølge (ACT, CFT og DAT). Dette indenfor børne- og voksenområdet og med problemstillinger spændende fra almenpsykologiske problemstillinger til tungere psykiatriske problemstillinger.

Der tilbydes efter behov en kombination af sagssupervision, metodesupervision såvel som proces-/relationssupervision. Der er således mulighed for fagligt at fordybe sig i konkrete sager – forståelse af patologi såvel som konkret intervention. Dette kan kombineres med teori, fokus på specifikke metodemæssige aspekter og praktiske øvelser. Herudover er der mulighed for at have fokus på sig selv som terapeut – hvorledes ens egen person, tanker og faglige leveregler influerer på interventionen. Dette kunne eksempelvis være at afdække, hvorfor nogle klienttyper/problemområder rammer én særligt, eller hvorfor nogle problematikker er særligt udfordrende osv.. Forløbet sammensættes ud fra netop dine/jeres ønsker.

Supervisionen kan foregå i klinikkens lokaler eller på din arbejdsplads. Har du/I spørgsmål vedrørende supervision, så kontakt os gerne.