Stress

Stress er et begreb, der bliver brugt hyppigt i daglig tale. Mange mennesker bruger begrebet til at beskrive en periode, hvor de oplever at have meget travlt. Men hvad betyder det egentlig at være stresset?

Hvad er stress?

Der eksisterer ikke én bestemt definition af stress. Derfor er det vanskeligt at give en kort og præcis beskrivelse af begrebet. Overordnet set kan man dog betragte stress som en belastningsreaktion. Belastningsreaktionen kan opstå, hvis ens omgivelsers krav og forventninger overstiger ens ressourcer. Det vil altså sige, at man kan blive stresset, hvis man ikke oplever at have mulighed for at opfylde omgivelsernes krav og forventninger til én. Det kan dreje sig om forventninger og krav fra ens arbejdsplads, ens partner, ens børn, ens studie osv. Men forventningerne og kravene kan også komme indefra i form af egne forventninger til, hvem man ønsker at være som person, og hvordan man ønsker at leve sit liv.

Symptomer på stress

Symptomer på stress kan både vise sig i form af psykiske, fysiske samt adfærdsmæssige symptomer. Det er forskelligt, hvordan symptomerne kommer til udtryk hos den enkelte. Der er dog nogle generelle symptomer, man skal være opmærksom på:

Psykiske symptomer:

 • Irritabilitet
 • Koncentrationsbesvær
 • Hukommelsesbesvær
 • Let til tårer
 • Angst
 • Depression
 • Nedsat humoristisk sans
 • Ikke lyst til de samme ting længere
 • Træthed

Fysiske symptomer:

 • Indre uro
 • Hjertebanken
 • Hovedpine
 • Mavesmerter
 • Vægttab
 • Forværring af kronisk sygdom
 • Hyperventilation

Adfærdsmæssige symptomer:

 • Søvnløshed
 • Uengagerethed
 • Øget sygefravær
 • Ubeslutsomhed
 • Øget brug af stimulanser (f.eks. alkohol)
 • Aggressivitet
 • Nedsat præstationsevne

Hvis man over en længere periode oplever nogle af ovenstående symptomer, kan det være kroppens signal om, at man skal ændre på nogle ting i sit liv.

Hvad skyldes symptomerne?

Der er mange af ovenstående symptomer, der også kan være symptomer på psykiske lidelser. Eksempelvis vil man ofte opleve indre uro, hjertebanken, let til tårer og koncentrationsbesvær, hvis man lider af angst. På samme måde oplever mange mennesker med depression, at de har let til tårer, er ubeslutsomme, uengagerede, ikke har lyst til de samme ting længere osv. Det er derfor altid en god ide at blive undersøgt hos sin egen læge eller opsøge en psykolog, hvis man har en ide om, at man er stresset.

Hvad kan jeg få hjælp til?

I et terapiforløb kan du i fællesskab med terapeuten få identificeret de forventninger og krav, der har medvirket til udviklingen af den belastningsreaktion, du oplever. Sammen med terapeuten kan du blive klogere på de dine egne antagelser og krav til, hvordan du skal leve dit liv. Hvis man eksempelvis har en ide om, at man aldrig må fejle, kan man være i risiko for at udvikle en belastningsreaktion. En vigtig del af terapiforløbet vil i så fald være at tillære sig mere hensigtsmæssige leveregler samt måder at tænke på.

Det kan også være, at det er relevant at ændre på nogle forhold i omgivelserne. Nogle mennesker har måske simpelthen brug for at skifte arbejdsplads, mens andre har brug for at bryde relationen til nogle mennesker, der påvirker deres livskvalitet negativt. Dette er ligeledes noget, man kan udforske i fællesskab med terapeuten.

Det vigtigste er, at klienten i sidste ende oplever en bedre balance mellem omgivelsernes (og klientens egne) forventninger og krav samt klientens muligheder for at opfylde disse.

Hvordan får jeg hjælp?

Ønsker du mere viden og/eller hjælp til at håndtere din belastningsreaktion, er du velkommen til at kontakte os på tlf: 42940690, på vores sikker mail eller bestille en tid online her.