Sorg

Sorg er ikke en sygdom. Sorg er den proces, vi går igennem, når vi mister nogen eller noget, vi har kært. Det er ofte kærlighed til en person, der ikke længere er inden for rækkevidde. Selve sorgprocessen varierer fra person til person. Man kan således ikke tale om, at det at sørge foregår på en bestemt måde. For mange gælder det dog, at sorgen opleves som en psykisk smerte samt en følelsesmæssig belastning. Desuden ses et forhøjet stressniveau hos mange sørgende.

Hvad indebærer det at sørge?

Man kan sørge over tabet af forskellige ting. Man kan f.eks. sørge over tabet af en person, man stod nær. Eller man kan sørge over en fremtid, der pludselig ser anderledes ud. Nogle lader de følelser, der er knyttet til sorgprocessen, komme til udtryk. Andre forsøger at gemme tankerne og følelserne væk – f.eks. ved at dykke ned i projekter, der måske kan aflede dem lidt.

Mange sørgende går igennem en to-sporet proces: Det ene øjeblik mindes man tabet, mens man på andre tidspunkter forsøger at se fremad og tilpasse sig de ændringer, tabet har medført. Når sorgprocessen forløber naturligt, aftager den lige så stille lidt hen ad vejen. Den sørgende vil efterhånden have tilpasset sit liv til omstændighederne og accepteret, at tabet har fundet sted. Det er imidlertid ikke det samme som, at savnet til personen forsvinder. Det er et spørgsmål om at tilpasse sig den nye virkelighed men ikke et spørgsmål om at komme over tabet.

Nogle mennesker kan opleve at sidde fast i sorgen. I så fald kan sorgreaktionen have udviklet sig til en kompliceret sorgproces.  

Kompliceret sorg

Langt de fleste oplever ingen langvarige konsekvenser for deres psykiske helbred i forbindelse med en sorgproces. Undersøgelser peger dog på, at for ca. 8 % af de sørgende udvikler sorgreaktionen sig til en kompleks og langvarig tilstand – en tilstand, der kan få konsekvenser for den sørgendes fysiske og psykiske helbred. Denne tilstand bliver tilføjet til det nye diagnosesystem, ICD-11, og benævnes kompliceret sorg (også kaldet vedvarende sorglidelse).  

Ved kompliceret sorg fastlåses den sørgende i sorgreaktionen. Det betyder, at sorgprocessen ikke aftager gradvist med tiden. Før der kan være tale om kompliceret sorg, skal sorgen betragtes som den sørgendes største udfordring. Tilstanden medfører betydelig funktionsnedsættelse i både arbejdsmæssige, sociale og relationelle funktioner.

Hvornår skal man søge hjælp?

Det er vigtigt at huske, at en sorgproces tager tid, og at det er helt naturligt at være rigtig ked af det, når man har mistet. Det er der intet unormalt ved, og det er ikke nødvendigvis noget, der kræver samtaler hos en psykolog. Nogle oplever dog, at det kan være rart at tale med en professionel i forbindelse med et tab. Det kan f.eks. være for at vende de tanker og følelser, der knytter sig til tabet. Det kan også være for at blive klogere på, hvordan man kan passe på sig selv i sorgprocessen. Eller måske har man brug for hjælp til at acceptere de omstændigheder, livet nu byder på.

Hvis du oplever, at sorgprocessen bliver så invaliderende, at du har svært ved at få din dagligdag til at hænge sammen, er det vigtigt at opsøge hjælp. Det gælder ligeledes, hvis sorgreaktionen udvikler sig til en psykisk lidelse såsom depression eller angst.  

Hvad kan jeg få hjælp til?

Sorg

En psykolog kan være behjælpelig med din sorgproces på flere forskellige måder. Forløbet sammenstykkes ud fra dine behov samt ud fra det sted, du befinder dig i sorgprocessen. For nogle mennesker kan alene det at have én at vende savnet med være beroligende. Andre kan have behov for at tale om døden og øvrige eksistentielle spørgsmål, da disse kan opstå i forbindelse med tab. Desuden kan det være relevant at få hjælp til at regulere de følelser, der knytter sig til savnet.

Hvis der er opstået nogle psykiske udfordringer i forbindelse med sorgprocessen, kan det ligeledes være relevant at få hjælp til håndteringen heraf.

Kompliceret sorg

Hvis det vurderes, at sorgprocessen har udviklet sig til en kompliceret sorg tilstand, fokuserer psykologen på at afhjælpe denne. Her kan der indgå forskellige elementer såsom:

  • Viden om kompliceret sorg: Konkret information om den tilstand, kompliceret sorg udgør.
  • At genbesøge den, man har mistet: Ofte vil det i flere af sessionerne være relevant at ”genbesøge” den eller det, man har mistet. Det betyder, at man taler højt om tabet.
  • Følelsesregulering: For nogle kan det være relevant at blive klogere på, hvordan de kan regulere deres følelser – særligt når de genbesøger den eller det, de har mistet.
  • At geninvestere i livet: På et tidspunkt i forløbet er det vigtigt at begynde at arbejde på at geninvestere i livet igen. Psykologen kan hjælpe dig med at begynde at prioritere ting, der har værdi for dig. Det at sørge kan opleves som at befinde sig i et fremmed land. Din psykolog kan hjælpe dig med at investere i dette nye land, så du på sigt igen får en meningsfuld tilværelse.

Hvordan får jeg hjælp?  

Ønsker du mere viden og/eller hjælp til din sorgproces, er du velkommen til at kontakte os på tlf: 42940690, på vores sikker mail eller bestille en tid online her.