Separationsangst

Hvad er separationsangst?

Det er naturligt for et lille barn at blive bange, hvis det bliver adskilt fra sine forældre (eller øvrige primære omsorgspersoner). Dette går som oftest over i takt med, at barnet bliver ældre. Hos nogle børn går angsten imidlertid ikke over. Den fortsætter ud over det forventelige alderstrin. Hvis adskillelsen er forbundet med særdeles store bekymringer for barnet, kan det være et symptom på separationsangst.

Det kan begrænse familiens handlemuligheder, hvis barnet lider af separationsangst. Derfor er tilstanden for mange familier forbundet med betydelig gene, hvilket bl.a. kan medføre konflikter i hjemmet.

Symptomer på separationsangst

Separationsangst er en tilstand, hvor barnet har rigtig svært ved at være adskilt fra sine omsorgspersoner. Ofte er der store bekymringer forbundet hermed samt tanker om, hvorvidt omsorgspersonerne vil komme noget til.

Separationsangst kan komme til udtryk på forskellige måder. Eksempler på symptomer er:

  • Store emotionelle reaktioner inden, under eller efter adskillelse fra omsorgspersonerne
  • Bekymringer for at blive adskilt fra omsorgspersonerne om natten
  • Frygt for at være alene
  • Mareridt med separationstemaer
  • Mavepine, hovedpine, hjertebanken mv. i forbindelse med adskillelse
  • Skolevægring
  • Bekymringer for tab af omsorgspersonerne

Årsager til separationsangst

Der er forskellige risikofaktorer forbundet med udviklingen af separationsangst. Som eksempler kan nævnes forældrestil, barnets temperament, store ændringer i barnets omgivelser, tabt af nærtstående, belastende begivenheder mv.

Behandling af separationsangst

Et kognitivt behandlingsforløb af separationsangst kan bestå af forskellige elementer. Overordnet set vil forløbet fokusere på de tanke- og adfærdsmønstre, der er med til at vedligeholde angsten. Det kan f.eks. være tanker som: ”Hvis jeg ikke konstant ved, hvad min mor laver, risikerer hun at komme til skade” eller ”Hvad nu hvis mine forældre forlader mig om natten?”.

En stor del af forløbet vil bestå af eksponering, hvor barnet skånsomt trin for trin lærer at blive adskilt fra sine omsorgspersoner. Eksponeringen foregår gradvist på en omsorgsfuld måde, så barnet lige så stille genvinder troen på, at det kan håndtere adskillelsen. For ét barn kan det måske være relevant at starte med at træne at opholde sig i et andet rum i hjemmet end forældrene. Når barnet oplever at kunne mestre dette, er næste skridt måske at øve, at mor tager ud og handler. Der bygges således lige så stille på i det tempo, barnet er parat til.

Eksponeringen tager altid udgangspunkt i det enkelte barns udfordringer, så ovenstående er blot eksempler på, hvordan det kan se ud. I praksis udfærdiges en eksponeringsplan for det enkelte barns specifikke problemstillinger.

Sideløbende med eksponeringen arbejdes der med de bekymringer, adskillelsen trigger. Det kan desuden være relevant at lære barnet forskellige afspændingsteknikker, som barnet kan anvende, når angsten opstår.

Det er en forudsætning for behandlingen, at barnets omsorgspersoner deltager.  

Hvordan får jeg hjælp?

Ønsker du mere viden og/eller hjælp til at håndtere dit barns separationsangst, er du velkommen til at kontakte os på tlf: 42940690, på vores sikker mail eller bestille en tid online her.