Selvværd

Ordet selvværd dækker over en persons oplevelse af deres eget værd som menneske.

Har man højt selvværd, oplever man, at man er noget værd. Det betyder f.eks., at man har det godt med sig selv, at man ved, man er værd at elske, og at man fortjener at have det godt.

Ved lavt selvværd forholder det sig omvendt. Her tvivler man på sit eget værd – om man er god nok, værdig nok til at blive elsket eller have det rart. Det kan være meget hæmmende for ens liv at have det sådan.

Hvordan udvikles selvværd?

En persons selvværd grundlægges i barne- og ungdomsårene. Disse år har derfor stor betydning for videreudviklingen af personens selvværd. Det er dog vigtigt at sige, at selvværd ikke er en fastlåst størrelse. Ens selvværd kan udvikle sig hele livet. Det betyder, at selvom man har gået med lavt selvværd i mange år, kan man påvirke og styrke det.

Er lavt selvværd problematisk?

Personer med lavt selvværd har typisk en meget negativ opfattelse af dem selv. Det kan bl.a. komme til udtryk i form af selvkritiske tanker. Tanker som: Det er min skyld, at…/Jeg har ikke fortjent det, fordi…/Jeg er ikke god nok/ Alle andre er bedre end mig/Uanset hvor hårdt jeg prøver, vil jeg aldrig være god nok, osv.

Hvis personen tror på disse tanker, kan de komme til at påvirke personens valg i livet på en negativ måde. Det kan betyde, at personen afholder sig fra at gøre ting, der ellers betyder noget for ham/hende. Måske simpelthen fordi personen ikke har tiltro til egne evner. Personer med lavt selvværd undervurderer nemlig ofte deres positive sider og overvurderer deres ”mangler”. Men når man afholder sig fra at gøre ting, der har værdi for en, kan man komme til at leve et liv forbundet med nedtrykthed.

Hjælp til lavt selvværd

Kognitiv adfærdsterapi kan være en god måde at få hjælp til at øge sit selvværd. Terapeuten og klienten kan i fællesskab udforske nogle af de områder, der har været med til at forme klientens selvværd. Dernæst kan terapeuten og klienten arbejde sammen på at styrke selvværdet.

Der kan anvendes mange forskellige metoder i arbejdet med at styrke klientens selvværd. Et af de første skridt vil typisk være at blive opmærksom på de negative tanker, det lave selvværd medfører. At blive bevidst om tankerne er første skridt til at reducere den begrænsende effekt, tankerne kan have.

I arbejdet på at øge klientens selvværd kan klienten ligeledes lære at blive bedre til at anerkende sine styrker. På den måde kan klienten skabe en modvægt til de selvkritiske tanker. Klienten kan desuden lære konkrete redskaber til at udfordre de selvkritiske tanker. Dermed sættes klienten i stand til at reagere på en hensigtsmæssig måde, når tankerne dukker op.

Hvordan får jeg hjælp?

Ønsker du mere viden om eller hjælp til at håndtere lavt selvværd, er du velkommen til at kontakte os på tlf: 42940690, på vores sikker mail eller bestille en tid online her.