Selvtillid

Selvtillid henviser til det at have tillid og tiltro til egne evner. Selvtillid henviser til det, du kan, og til troen på, at du kan det. Hvis man har selvtillid, har man en følelse af, at der er noget, man er god til. En persons selvtillid kan variere i forhold til forskellige områder af livet. Selvom man har selvtillid på arbejdsområdet, behøver man ikke nødvendigvis have selvtillid på kærlighedsområdet.

Begrebet selvtillid bliver ofte forvekslet med begrebet selvværd. Selvom de to begreber er beslægtede, er de meget forskellige. Selvtillid henviser til det, vi kan præstere, samt troen på, at vi kan præstere. Selvværd drejer sig derimod om den grundlæggende holdning, vi har til os selv som mennesker. Selvværd handler altså om vores følelse af at være noget værd som menneske. Du kan læse meget mere om selvværd her.