Selvskade

Selvskade er nok bedst kendt i form af cutting, men kan antage mange forskellige former. Der er ofte en del skam omkring selvskade og mange går alene med den samt de svære følelser som ligger til grund for den.

Selvskade kan udgøre et alvorligt problem i sig selv, men skal også ses som en reaktion på andre udfordringer. Selvskaden kan endvidere blive forværret, hvis den fører til skam og kritik fra andre eller én selv. Det kan derfor være både et svært, men også vigtigt skridt at åbne op omkring selvskade – enten ens egen eller den man oplever hos pårørende.

Et forsøg på mestring

Oplevelsen er, at der mangler udbredelse af viden om selvskade, og at den ofte forbindes med tungere diagnoser eller yderst belastede opvækstbetingelser. Ligeledes forstås den ofte som et råb om hjælp eller knyttet til selvmordsforsøg, hvor den reelt oftere skal ses som et mestringsforsøg netop i forhold til at udholde de svære følelser.

Den fysiske smerte forbundet med selvskade kan faktisk opleves mere konkret end den diffuse følelsesmæssige smerte og med en mere tydelig og kontrollerbar årsag og for nogen netop være en måde at holde ud og modgå selvmordsimpulser. Selvskaden kan blive en strategi i relation til svære følelser generelt og er ofte knyttet til perfektionisme i forhold til at efterleve egne og samfundets høje krav samt vanskeligheder ved at bearbejde svære følelser og udskyde behov.

En reaktion på pres og krav

Selvskade ses i høj grad hos unge og det kunne tyde, at de krav der er til os og særligt unge i det moderne samfund, kan være medvirkende til de frustrationer og svære følelser som danner grobund for udviklingen af selvskade. Der skabt en kultur som lægger pres på at skabe og udvikle sin identitet gennem hele livet. Vi har flere flere muligheder og valg end tidligere, men disse valg medfører også et individuelt ansvar, som man kan fejle i forhold til. En dansk undersøgelse fra 2011 viste at ca. hver 5 gymnasiestuderende selvskadede og med ligelig fordeling mellem køn i øvrigt (Møhl, 2011).

En ond cirkel

Ligesom alkohol kan selvskade være en måde at mindske den følelsesmæssige spænding som ydre og indre krav kan give og den kan som alkohol blive en strategi, som man kan blive fysisk og psykisk afhængig af. Nervebanerne forstærkes hver gang ubehaget kobles med forløsning gennem selvskade og selvskaden bliver en mere og mere nærliggende strategi at benytte, når følelserne og udfordringerne bliver overvældende. Herudover udskiller hjernen som reaktion på smerten endorfiner, som lindrer.

Desværre følger hernæst ofte skam, skyld og fortrydelse, hvilket atter giver negativ følelsesmæssig spænding og trang til selvskade og der skabes en form for ond cirkel (se nedenstående illustration).

(Møhl, 2011)

Selvskade er således et mere udbredt og komplekst felt end ved første øjekast og det kan være essentielt, at man selv eller pårørende kommer til en bedre forståelse af selvskaden for at kunne erstatte dens funktion og afhjælpe den.

Hvordan kan man lære at håndtere selvskade?

Hvad der konkret er mest hjælpsomt afhænger af den specifikke person og dennes livssituation og et forløb vil naturligvis blive fuldt ud individuelt indrettet. Elementer som oftest ses i arbejdet med at afhjælpe selvskade kan være:

  • Psykoedukation om selvskade.
  • Analyse af situationer med selvskade og/eller trang hertil.
  • Udvikling af alternative konkrete strategier til at udholde den indre smerte på og tilbageholde impulsen til selvskade.
  • Strategier til at forstå og håndtere den emotionelle smerte, som giver trangen til selvskaden. Dette kunne være, hvorledes ens tanker/forståelse af den svære situation forstærker de svære følelser. Ligeledes kan fokus være på kommunikation, hjælpsøgning eller problemløsning til specifikt at ændre på den svære situation.

Hvordan får jeg hjælp?

Ønsker du mere viden om eller hjælp til at håndtere egen eller pårørendes selvskade, er du velkommen til at kontakte os på tlf: 42940690, på vores sikker mail eller bestille en tid online her.