Selvmordsforebyggelse – Husk at tale med hinanden

Selvmord er et emne, der optager medierne i disse dage. Som supplement til det, har vi valgt at skrive dette indlæg:

Kender du nogen, der har selvmordstanker eller har forsøgt at tage livet af sig selv? Så går du med nogle alvorlige bekymringer, som det kan være svært at finde ud af, hvordan man skal håndtere.

For det første er det rigtig vigtigt, at du taler med vedkommende, hvis liv du er bekymret for. Find ud af om dine bekymringer er berettigede. Mange er bange for at italesætte selvmord, men det er vigtigt, at vi aftabuiserer emnet, da det kan redde liv. At spørge direkte ind til selvmordstankerne tilskynder ikke en selvmordstruet person til at gøre alvor af sine handlinger – selvom mange frygter det. Det signalerer derimod, at man er oprigtig bekymret og ønsker at hjælpe. Det kan være med til at indgyde håb, hvilket er altafgørende. Hvis ikke vi tør tale om det, kan det efterlade den selvmordstruede med en følelse af, at ingen kan rumme deres smerte. Og så bliver det hele for alvor håbløst.

Hvis dine bekymringer bliver bekræftet, kan du hjælpe vedkommende på forskellige måder:

  • Hjælp personen med at få professionel hjælp. De fleste med selvmordstanker ønsker ikke at dø. De ønsker at få det bedre og blive befriet fra den smerte, der kan synes uudholdelig.
  • Professionel hjælp kan være mange forskellige ting. Man kan opsøge egen læge, der kan henvise vedkommende til en psykolog eller til psykiatrien, hvis det er mere relevant. Man kan også opsøge socialforvaltningen, der kan undersøge, om de har en psykolog tilknyttet.
  • Vis vedkommende, at du er her og ikke er bange for at tale om det svære.
  • Hør om du skal følge personen hen til den professionelle hjælp. For nogle kan det endda være en hjælp at have nogle med – nogle, der kan hjælpe dem med at sætte ord på det, vedkommende gennemgår. Find ud af hvordan du kan være behjælpelig.
  • Overvej om det er forsvarligt at lade vedkommende være alene.
  • Informer om Livslinjen, som er en telefonisk rådgivning, hvor vedkommende kan få anonym hjælp. Tlf. 7020120
  • Psykiatrifonden kan være behjælpelig med faglig rådgivning. Man kan ringe anonymt på tlf. 39252525
  • NB! Hvis tilstanden er akut ring da 112 eller kontakt psykiatrisk skadestue. Lad ikke vedkommende være alene.