Risikofaktorer

Risikofaktorer bruges i psykologien til at beskrive faktorer, der forøger risikoen for, at et menneske udvikles i en uhensigtsmæssig retning. Risikofaktorer er ikke alene årsag til et givet problem, men de øger sandsynligheden for, at problemet forekommer.

Risikofaktorer kan dreje sig om forhold hos personen eller i personens omgivelser. Undersøgelser peger på, at tilstedeværelsen af én risikofaktor sjældent øger sandsynligheden for en uhensigtsmæssig udvikling. Det er således ofte kombinationen af flere risikofaktorer, der kan give grobund for en negativ udvikling.