PTSD

Hvad er PTSD?

PTSD står for Post Traumatic Stress Disorder (på dansk posttraumatisk stresslidelse) og er en angsttilstand som følge af at have oplevet eller bevidnet én eller flere hændelser af livstruende og/eller særligt voldsom karakter. Tilstanden er som oftest knyttet til krig og naturkatastrofer. Det kan  ligeledes udvikles på baggrund af trafikulykker, andre ulykker, overfald, røveri, overgreb og længerevarende svær mobning.

Symptomerne på PTSD

Symptomerne på PTSD er en forsinket eller forlænget reaktion på de voldsomme oplevelser, og nogle udvikler først det fulde symptombillede efter nogle år. Disse grupperer sig i fire hovedsymptomer:

Genoplevelser

Ufrivillige og gentagne genoplevelser af den voldsomme hændelse. Dette enten som gennemspilninger for ens indre blik (flashbacks) eller ligesåvel som fornemmelser oplevet på én eller flere sanser. Ligeledes ses ofte mareridt.

Forøget alarmberedskab

Generel fornemmelse af fysisk og følelsesmæssig uro og ængstelighed om, at noget farlig/ubehageligt vil ske. Herudover tendens til at fare sammen ved pludselige lyde og bevægelser.

Undgåelse

Af situationer og steder der kan minde én om hændelsen og/eller forsøg på at undgå tanker knyttet til hændelsen.

Negative ændringer i humør og selvbillede

Ligeledes ses tristhed, modløshed og irritabilitet, og man kan ofte oplevelse sig afskåret fra andre og have mindsket tiltro til sig selv og fremtiden.   

Forekomst

Omkring 90% af befolkningen udsættes for traumatiske begivenheder i løbet af deres liv. Ud fra denne andel er der ca. 20,4% af kvinderne, der udvikler PTSD, imens det gælder for ca. 8,1% af mændene.

Årsager

Der er mange forskellige faktorer, der har betydning for, hvorvidt en traumatisk oplevelse fører til udviklingen af PTSD.  Risikofaktorer for udviklingen af PTSD kan dreje sig om faktorer inden selve traumet. Det kan f.eks. dreje sig om køn, alder, socioøkonomisk status, uddannelsesniveau, opvækstvilkår, lav intelligens, psykiatriske lidelser mv. Risikofaktorerne kan desuden dreje sig om faktorer under traumet. Eksempler på dette er traumets varighed, traumets intensitet, personens subjektive vurdering af graden af trussel, oplevelsen af fysisk smerte mv. Ydermere kan man tale om risikofaktorer for udviklingen af PTSD, der drejer sig om faktorer efter traumet. Det kan være stress, mangel på støtte fra omgivelserne samt personens mestringsevne.

Det vil altså sige, at der ikke er én enkelt årsag til, at nogle udvikler PTSD efter at have været udsat for en traumatisk hændelse, imens andre ikke gør. Der er mange faktorer, der spiller ind, og det komplicerer årsagsbilledet.

Behandling af PTSD

Behandlingen vil i en tryg ramme fokusere mod at få bearbejdet de traumatiske hændelser, så de ikke fylder i form af genoplevelser og mareridt. Under traumatiske hændelser er den del af hjernen, som skal hjælpe os til at opdage og reagere på trusler, så aktiveret at den del der sørger for lagringen af oplevelserne i øjeblikket forringes. Derfor opleves ufrivillige genoplevelser og en angstfølelse som om man atter står i den truende situation. Af denne grund vil man i behandlingen på nøje planlagt vis genfortælle de traumatiske hændelser, så disse lagres ordentligt og ikke viser sig i form af ubehagelige genoplevelser og angst. Denne proces kan ligeledes ofte afhjælpe uberettiget skyld og skam omkring ens reaktioner på truslen. Herudover vil man gradvist og struktureret arbejde med at eksponere for angstprovokerende og derfor undgåede situationer. Således genvindes friheden til atter at færdes og opleve tryghed i disse situationer. Endelig afhjælpes tristhed og negativt selvværd gradvist i processen med at blive fra af angstens indvirkning på ens frihed og følelse af mening og velvære.

Hvordan får jeg hjælp?

Ønsker du mere viden om eller hjælp til at håndtere PTSD, er du velkommen til at kontakte os på tlf: 42940690, på vores sikker mail eller bestille en tid online her.