Præstationsangst

Hvad er præstationsangst?

Lidt nervøsitet kan i mange tilfælde være med til at skærpe ens præstation og øge ens motivation for at yde en god indsats. Nogle kan dog i præstationssammenhænge udvikle decideret angst, der med svært ubehag kan hæmme én i høj grad.

Angsten vil typisk være knyttet til bestemte situationer såsom at fremlægge foran mange mennesker og gå til jobsamtaler, eller i form af eksamensangst. Angsten kan også vise sig i skriftlige sammenhænge, hvor man kan få skriveblokering under udfærdigelse af større opgaver og specialeskrivning. Den kan desuden komme til udtryk i forbindelse med at date og præstere seksuelt (for mænd eksempelvis i form af rejsningsbesvær).

Ofte vil man også være plaget af forventningsangst i dage eller sågar uger op til den frygtede situation. Angsten kan føre til, at man begynder helt at undgå de angstprovokerende situationer.  

Symptomerne på præstationsangst

  • Gentagne bekymringer om den frygtede situation og ens egen præstation
  • Indre uro
  • Anspændthed
  • Hjertebanken
  • Ondt i maven
  • Koncentrationsbesvær
  • Søvnproblemer
  • Forventningsangst langt forud for den frygtede situation
  • At stille meget høje krav til sig selv

Behandling af præstationsangst

I behandlingen vil din psykolog bl.a. hjælpe dig med at analysere de angstprovokerende situationer. Hæmmende tankemønstre vil blive afdækket og erstattet med mere nuancerede og realistiske tanker. Herudover udvikles øget evne til at kunne acceptere og rumme nervøsitet. Fokus kan også være på at afdække forudgående hændelser, som kan være med til at forklare angstens udvikling.

Samlet set vil behandlingen hjælpe dig til at navigere i ydre krav samt egne forventninger. Forløbet vil naturligvis blive sammensat efter dine unikke behov.

Hvordan får jeg hjælp?

Ønsker du mere viden om eller hjælp til at håndtere præstationsangst, er du velkommen til at kontakte os på tlf: 42940690, på vores sikker mail eller bestille en tid online her.