Personlighedsforstyrrelser

At have en personlighedsforstyrrelse dækker over, at ens personlighed afviger væsentligt i forhold til det i kulturen gennemsnitlige. Dette på en række områder såsom følelsesliv (meget indsnævret eller meget svingende), holdninger/tænkning (unuanceret – sort/hvid) og ageren med andre (meget afsondret eller meget involveret). Disse forhold og adfærdsmønstre opstår ofte i barndom eller tidlig ungdom og er stabile over tid og på tværs af forskellige livsområder. Dette vil ofte gøre det svært at agere i forhold til omverdens krav og forventninger og i det sociale felt. Ikke altid men ofte vil det også give stort oplevet ubehag.

Ved interesse i de enkelte typer af personlighedsforstyrrelse henvises til Psykiatrifondens hjemmeside på følgende link: Psykiatrifonden

Borderline/Emotionel ustabil personlighedsstruktur har vi særligt erfaring med at behandle i klinikken. Ved interesse herom kan du læse mere ved at klikke her.