Perfektionisme

De fleste mennesker kender til det at være perfektionist på udvalgte områder i livet. Man kan eksempelvis stræbe efter at være den perfekte kæreste, den perfekte medarbejder, den perfekte ven, den perfekte forælder eller den perfekte studerende. Man kan også stræbe efter at have det perfekte hjem, den perfekte fysiske form eller det perfekte udseende. Ønsket om perfektionisme kan altså vise sig i flere aspekter af vores liv.

Men hvad dækker begrebet perfektionist egentlig over? Begrebet bliver typisk brugt om en person, der stræber efter at gøre alt til perfektion. Ønsker man at forstå, hvornår og hvorfor perfektionisme kan blive et problem, er det dog nødvendigt at kende til hensigtsmæssig kontra uhensigtsmæssig perfektionisme.

Hensigtsmæssig perfektionisme

Ved hensigtsmæssig perfektionisme stræber man efter at gøre det godt på udvalgte områder af livet. Hensigtsmæssig perfektionisme dækker samtidig over, at man nyder processen på vejen mod målet. Alt står og falder altså ikke med det endelige resultat. Vejen til målet kan være mindst lige så betydningsfuld som selve det at nå sit mål. Ved hensigtsmæssig perfektionisme føler man sig overbevist om, at det er menneskeligt at fejle.

Den hensigtsmæssige perfektionisme kan være en styrke, da den motiverer en til at arbejde med det, der betyder noget for en. Samtidig kan hensigtsmæssig perfektionisme føre til, at man får tingene gjort.

Uhensigtsmæssig perfektionisme

Karakteristisk for uhensigtsmæssig perfektionisme er, at man vurderer sit eget værd på baggrund af, om man får indfriet sine høje standarder. Dette viser sig i form af hård selvkritik, hvis man ikke formår at leve op til sine egne krav. Hvis man kæmper med uhensigtsmæssig perfektionisme, vil man konstant forsøge at leve op til sine egne høje standarder – uanset konsekvenserne forbundet med det.

Perfektionistiske tænkemåder

Perfektionister (her refereres der til uhensigtsmæssig perfektionisme) tænker ofte i alt-eller-intet termer. Eksempelvis: Alle rummene i ens hus skal fremstå helt perfekt, ellers bor man ikke stilet. Eller: Alle ens venner skal synes rigtig godt om en, ellers er man ikke en god ven. Eller: Hvis jeg kommer til at spise mere end 2 stykker slik på en dag, kan jeg lige så godt spise et helt kilo slik resten af ugen.

Når man tænker i alt-eller-intet termer, kan man ende med at være i dårligt humør meget af tiden. Det skyldes, at ingen mennesker konstant kan leve op til at overholde meget stringente regler. Dermed bliver det umuligt at vinde. Resultatet kan være, at man føler sig som en fiasko det meste af tiden.

Hvad kan jeg få hjælp til?

Som det fremgår af ovenstående, kan uhensigtsmæssig perfektionisme påvirke ens livskvalitet negativt. Dette er dog et karaktertræk, man kan få hjælp til at håndtere gennem kognitiv adfærdsterapi.

Behandlingsforløbet tilpasses den enkelte klient. Der vil overordnet set være fokus på at ændre klientens uhensigtsmæssige tankemønstre samt den adfærd, tankerne forårsager. Klienten vil blive klædt på til at håndtere det ubehag, der kan være forbundet med frygten for ikke at kunne leve op til egne krav. Målet er, at klienten i sidste ende bliver i stand til at behandle sig selv på en mere hensigtsmæssig og medfølende måde.

Hvordan får jeg hjælp?

Ønsker du mere viden om eller hjælp til at håndtere din perfektionisme, er du velkommen til at kontakte os på tlf: 42940690, på vores sikker mail eller bestille en tid online her.