Pas på parforholdet i karantænetiderne

Velkommen i klubben hos dine tre kortex-psykologer der i disse dage også arbejder hjemmefra og prøver at være obs på vores parforhold, som også nemt presses af rammerne!

Vi har i de små hjem ekstra meget tid under samme tag, hvilket kan være dejligt, men også intenst og potentielt føre til gnidninger.

Dem er det for det første vigtigt blot at normalisere – meget er nyt og uvist og bekymringer og pres give irritabilitet og slippe ud i parrelationen. Ikke desto mindre har jeg alligevel fået lyst til at dele lidt generelle betragtninger om grobunde for konflikter og hvorledes disse kan indtænkes i disse særlige tider. Herudover også lidt tips til at pleje forbundetheden og kærligheden i disse karantænetider:

Fut under forskellene

Vi drages ofte af, at en potentiel partner besidder kvaliteter forskellige fra vore egne. Et eksempel:

Person A som har masser af drive fascineres af B med gennemgfående af ro og evne til at være i nuet. A’s drive kan omvendt drivet virke spændende og berigende for B.

Længe efter forelskelsen er klinget af, kan disse forskelle i personlighed og værdier dog potentielt give anledning til konflikter:

A er træt af at skulle drive alt det praktiske med B der ikke tager fra/tænker fremad og B er træt A’s evindelige behov for struktur så langt frem.

I karateænetiderne er der med øget samvær god mulighed for at forskellene tegner sig ekstra tydeligt op og samtidig masser af ydre belastninger såvel som bekymringer om fremtiden.

Her er et par ”klassiske” områder med individuelle forskelle, der fint kunne give ekstra udfordringer i disse dage:

–          Mængden af tid der tilbringes sammen

–          Økonomi

–          Opdragelse

–          Behov for at italesætte følelser og bekymringer

–          Behov for at se andre

–          Behov for planlægning

Karantæne kan ramme alle ovennævnte områder og presse generelt – tænk et øjeblik igennem, om disse kan give anledning til gnidninger i jeres hjem?

Omend der vil være gengangere er situationen unik i alle hjem og ingen lille liste med gode råd fixer det hele. Ikke desto mindre lige et par stykker:

Zoom ud

Italesæt jeres forskelligheder og hvordan de clasher eller kunne komme til det – det er nemmere ikke at blive suget ind, hvis man kan zoome ud og se dynamikken:

Eks.

Min partner ønsker at tale om følelser -> Jeg er ikke vant til det og bedst til at ordne praktisk så glider af og forsøger at slå det ned -> min partner føler dig ikke hørt og presser yderligere på -> jeg føler mig presset og ude af stand til at give og trækker mig yderligere -> konflikt eller kold luft!!

Måske kan karantænen og tiden sammen give jer mulighed for at tage et bredt ikke-dømmende blik på, hvordan det mon kunne se ud hos her til tider. Ofte ses mønstre hvor begge forsøger at ændre den anden i sin retning, at den ene presser på og den anden trækker sig, eller at begge lidt har kapituleret og foregiver en ligegyldighed med reelt underliggende savn.

Det er vældig komplekst og ofte svært at forstå, idet tidligere erfaringer fra ens opvækst og fra tidligere parforhold også kan medføre misforståelser og gøre det sværere at få det bedste ud af forskellighederne. Men som nævnt kan et blik på de store linjer være en god start – omdrejningspunktet bliver da ikke at placere skyld, men at forstå hinanden midt i forskelle, dynamikker og ydre pres.

Tal fra det sårbare sted

Når noget er vigtigt for os kan det komme ud med lidt vel meget kraft:

”Hvorfor sidder du altid med næsen i den telefon – hvad fanden er det der er så meget vigtigere!?”

Bag dette udsag kunne ligge en længsel, som italesat med andre ord måske ville blive modtaget med mere lydhørhed i stedet for forsvar:

”Skat jeg ved ikke om det er vigtigt, det du ser på, men hvis ikke ville jeg sætte stor pris en mobilpause. Med al logistikken og de kulrede unger ville det være fedt lige med en skærmfri stund og bare være os to”

Det er ikke sådan lige at sætte på opskrift, men et obspunkt kunne være at have fokus på det man ønsker fremfor kritikken af det man ikke ønsker og italesætte hvorfor det ville være vigtigt for én at se den imødekommelse.

All-in / all-out

Netop det med at tilbringe tid sammen er ekstra i spil i disse dage. Forsøg at være all-in, når I har en stund sammen, der ikke er forplumret af hjemmearbejde. Her mener jeg at være fuldt til stede – på jeres gåtur, jeres middag, jeres leg med børnene, jeres delen af tanker om verden der er af lave.

På samme vis giv plads til hinanden til at lave aleneting – gå en tur selv, gå aktivt ind i et andet rum og lav din hobby, eller se din serie. Og hav ganske god samvittighed – det er måske den gode investering der gør, at nærværet er bedre, når I atter er sammen.

Obs! Sørg for at forventningsafstemme – ellers kan komme ærgerlige misforståelser, når den ene trækker sig.

Del bekymringer

Hvis der er overhængende risiko for større konsekvenser/omvæltninger, så hjælp hinanden til at få luft for dem og samtidig sammen at holde blikket rettet mod mulige løsningsstrategier. Omend der måske ikke er meget at vide med sikkerhed eller meget at gøre, er det rart at føle sig som et team – os to mod verden!

Find lyspunkterne

Hjemme hos mig har vi et lille aftenritual, hvor vi siger tre positive ting fra dagen hver aften, hvilket kan anbefales, da man lukker dagen godt af og generelt hæfter sig bedre ved det positive samt bliver klogere på den andens dag og hvad der sættes pris på generelt.

I disse tider har vi tilføjet et ’Det her er trods alt positivt under corona-halløjet’-punkt. Der har været fællesfrokoster, kaffe i sammen i gården, gåture, mulighed for kys, kram og support løbende på listen.

Humor og grin

Det skal selvsagt ikke ende i galgenhumor, der underkender reelle bekymringer, men forsøg at få lidt uhøjtideligt, pjattet, adspredende og opløftende ind i hverdagen. Dels blot som afbræk fra den reelle alvor og fordi det kan styrke oplevelsen af forbundethed og fungere som buffer for diverse irritationer.

Tak for opmærksomheden

Håber ovenstående har været til inspiration og at alle fine parforhold derude må komme godt gennem disse tider.

Til de par der sidder med omfattende udfordringer, hvad end det er præget af konflikter eller en fjernhed hinanden, er vejen tilbage til forbundethed næppe gjort med et par gode pointer og tips. I er meget velkomne til at rette kontakt til mig mhp. et reelt forløb med parterapi. I kan tid via booke via dette link, sende en mail på her, eller ringe til mig på 42913899.

De bedste hilsner

Mads Holst,

Kortex psykologerne