Pårørende til fysisk eller psykisk sårbare

At være pårørende vil sige at have en relation til en person, der enten fysisk eller psykisk er udsat for sygdom eller på anden vis går gennem en vanskelig tid. Mange mennesker oplever at blive pårørende i kortere eller længere perioder i deres liv. For nogle mennesker er det et livsvilkår, hvis de f.eks. er børn af psykisk sårbare forældre. For andre mennesker er det en forbigående periode, hvis de f.eks. er ægtefælle til en, der går igennem et sygdomsforløb.

Et livsvilkår  

Det at være pårørende er et livsvilkår, der har konsekvenser for den pårørendes eget liv. Mange pårørende beskriver sig selv som værende i en form for konstant alarmberedskab. Selv hvis du som pårørende vælger relationen fra, er det stadig noget, du bærer rundt med dig. Det er derfor vigtigt at vide, hvordan man som pårørende passer på sig selv.

At passe ordentligt på sig selv er desværre ofte noget, der overses i rådgivningen af pårørende. Måske fordi mange pårørende også selv er mest optagede af, hvordan de bedst kan hjælpe den, de er pårørende til. Dette er naturligvis også vigtigt, da pårørende udgør en central rolle i det andet menneskes sygdomsforløb. Men selvom du er pårørende, er du stadig et helt almindeligt menneske med alt, hvad det indebærer af udfordringer og op- og nedture. Foruden dine egne udfordringer skal du forholde dig til de udfordringer, din nære kæmper med. Mange pårørende er således dobbelt belastede, hvorfor det er ekstra vigtigt at lære at passe på sig selv.  

Pårørendeproblemstillinger

Som pårørende kan man dagligt kæmpe med mange forskellige spørgsmål og dilemmaer. Der er ingen pårørende, der er ens, hvorfor problemstillingerne naturligvis varierer. Eksempler på problemstillinger kan være:

  • Hvordan hjælper jeg bedst?
  • Hvad er mit ansvar?
  • Er det okay, at jeg prioriterer at bruge tid på andre relationer?
  • Hvordan passer jeg på mig selv?
  • Er det okay at vise sårbarhed over for den, jeg er pårørende til?
  • Er jeg selv i risiko for at blive syg?
  • Er det okay at sige fra?
  • Skal jeg kunne gøre alle tilfredse?
  • Hvad skal min rolle være?

Der er ikke noget simpelt svar på ovenstående. Det kan dog være rigtig svært selv at skulle forholde sig til dilemmaerne i en tid, hvor man i forvejen er dobbelt belastet. Et samtaleforløb hos en psykolog kan hjælpe den pårørende med at få lidt afklaring omkring de problematikker, man kæmper med.

Hvad kan jeg få hjælp til?

I et samtaleforløb hos Kortex Psykologerne kan du få hjælp til de specifikke problemstillinger og dilemmaer, du har som pårørende. Måske har du særligt behov for at blive afklaret omkring, hvad din rolle som pårørende består i. Måske har du behov for at vende den dårlige samvittighed eller skyldfølelse, som flere pårørende kæmper med. Eller måske har du brug for noget helt tredje. I fællesskab med din psykolog, skræddersys forløbet ud fra dine unikke ønsker.

Hvordan får jeg hjælp?

Ønsker du mere viden om eller hjælp til at håndtere det at være pårørende, er du velkommen til at kontakte os på tlf: 42940690, på vores sikker mail eller bestille en tid online her.