Mads Holst

Jeg er uddannet fra Aalborg og Københavns Universitet og har en bred indsigt i behandling af diverse psykiske lidelser og almenpsykologiske problemstillinger med kognitiv adfærdsterapi.

Jeg er autoriseret af psykolognævnet og har erfaring fra ansættelse i privatklinikker såvel som fra døgn-/dagafsnit og ambulant behandling i psykiatrien. Sideløbende med mit arbejde der, har jeg som selvstændig haft individuelle samt parterapeutiske forløb med private klienter. Jeg har løbende skærpet min viden og terapeutiske færdigheder gennem diverse kurser/videreuddannelse. Senest har jeg færdiggjort en 2-årig specialistuddannelse i kognitiv adfærdsterapi.

Jeg har arbejdet to år hos Kortex Psykologerne, hvor jeg stortrives med rammer der udgør et godt arbejdsmiljø og er fordrende for grundig og effektiv terapi. Jeg har erfaring med behandling af angstPTSDOCDdepression, spiseforstyrrelser som anoreksi, bulimi og BEDEmotionel Ustabil Personlighedsstruktur (borderline) samt lavt selvværdvrede, uhensigtsmæssig perfektionisme og livskriser generelt. Herudover har jeg erfaring med parterapi, som ligeledes tilbydes i klinikken.

Med forståelse og varme vil jeg gøre mit yderste for, at hjælpe dig til at klarlægge, hvad der ligger til grund for og fastholder dine udfordringer. Jeg vil benytte min erfaring til at give indsigt og konkrete værktøjer til at hjælpe dig til at leve bedre i overensstemmelse med dine værdier og ønsker.

Hvis du har yderligere spørgsmål til mig og mine erfaringer, er du meget velkommen til at ringe til mig.

Kontakt Mads Holst

Mads Holst
Telefon: +45 42913899