Om psykologerne

Helene Kristensen

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_54

Helene Kristensen er uddannet fra Københavns Universitet. Hun er autoriseret af Psykolognævnet, medlem af Dansk Psykolog Forening og certificeret af Academy of Cognitive Therapy. Før Helene stiftede Kortex Psykologerne, arbejdede hun i flere kognitive klinikker, hvor hun blev oplært af nogle af de bedste danske og internationale psykologer. Helene har bl.a. modtaget ekstern supervision af Christine Padesky, der er anerkendt som en af de mest indflydelsesrige psykologer i det kognitive felt. Helene behandler et bredt spektrum af lidelser og alle aldersgrupper. Hun har erfaring med behandling af udbredte lidelser som angst, fobier, OCD, depression, spiseforstyrrelser, tics, søvnløshed, vrede, lavt selvværd, adfærdsproblemer og perfektionisme. Af sjældnere lidelser har Helene erfaring med behandling af trikotiliomani (trang til at hårudrivning), dermatiliomani (afpildning af hud) og misofoni (ubehag ved lyde). Derudover har Helene erfaring med forældretræning ift. at bedre adfærdsproblemer hos børn.

Kontakt Helene Kristensen

Helene Kristensen
Telefon: 42940702

Mads Holst

Mads Holst er uddannet fra Aalborg og Københavns Universitet og har en bred indsigt i behandling af diverse psykiske lidelser og almenpsykologiske problemstillinger med kognitiv adfærdsterapi.

Mads er autoriseret psykolog og har erfaring fra ansættelse i privatklinikker såvel som psykiatrien i Ballerup og Hillerød. Sideløbende med arbejdet i psykiatrien har Mads varetaget individuelle samt parterapeutiske forløb med private klienter som selvstændig. Mads har løbende videreuddannet sig og har færdiggjort en 2-årig specialistuddannelse i kognitiv adfærdsterapi.

Nu arbejder Mads hos Kortex Psykologerne. Mads har erfaring med behandling af angst, PTSD, OCD, depression, spiseforstyrrelser som anoreksi, bulimi og BED, Emotionel Ustabil Personlighedsstruktur (borderline) samt selvværd, vrede og perfektionisme. Herudover har Mads erfaring med parterapi, som ligeledes tilbydes i klinikken.

Kontakt Mads Holst

Mads Holst
Telefon: +45 42913899