OCD

OCD betragtes som en angsttilstand, der består af tvangstanker (obsessioner) og tvangshandlinger (kompulsioner). Det danske fagord for OCD er obsessiv-kompulsiv tilstand, men de fleste kender tilstanden som OCD.

Tvangstanker

Hvad er en tvangstanke? Tvangstanker er tanker (ideer, mentale billeder, mentale impulser), der dukker op i ens bevidsthed igen og igen. Tankerne er ubehagelige, og mange forsøger derfor at få dem til at forsvinde. Hvis man har OCD, ved man godt, at tvangstankerne er ens egne tanker. Man ønsker dog ikke, at tankerne kommer, da de ofte ikke passer med ens selvbillede.
For at illustrere ovenstående kommer her et eksempel: En person står og skærer grøntsager i sit køkken. Imens personen skærer, dukker der pludseligt nogle tanker op, der handler om at gøre skade på sig selv eller omgivelserne med kniven. Tankerne forskrækker naturligvis personen. Personen har hverken lyst til at gøre skade på sig selv eller andre. At være voldelig passer ikke med personens selvbillede, og derfor opleves tankerne som ubehagelige.

Tvangshandlinger

Hvad er en tvangshandling? Tvangshandlinger/ritualer er handlinger, som gentages igen og igen. Formålet med tvangshandlingerne er som regel at forhindre noget i at ske.
Det kan eksempelvis være, at man tjekker 10 gange, om man har husket at slukke for ovnen. Det er jo sådan set fornuftigt at tjekke, om ovnen er slukket. Men når man tvangshandler, bliver man ved med at tjekke, selvom man har bekræftet, at ovnen er slukket. Tvangshandlingen hænger sammen med tvangstankerne; tvangstankerne kan gøre det svært for personen at overbevise sig selv om, at det er unødvendigt at tjekke ovnen flere gange. Tvangshandlingerne er derfor ofte noget, man gør for at dulme tvangstankernes ubehag.

Hvornår er der tale om OCD?

Det kan være svært at afgøre, hvornår der er tale om OCD. Mange mennesker kender til det med at have nogle ritualer – altså noget de gør ved bestemte lejligheder. Det ser man både hos børn og voksne. De fleste mennesker kan dog godt lade være med at udføre ritualerne, hvis de får besked på det. Det er dog meget sværere, hvis handlingerne er knyttet til tvangstanker. En god huskeregel er derfor, at der kan være tale om OCD, hvis personens tanker og handlinger bliver så styrende, at det påvirker personens liv negativt.

Forekomst af OCD

Undersøgelser tyder på, at ca. 2% af den danske befolkning kæmper med OCD. Desuden peger undersøgelser på, at der er nogenlunde lige mange kvinder og mænd, der lider af OCD.

Årsager til OCD

Der findes ikke noget simpelt svar på, hvorfor nogle mennesker får OCD. I de fleste tilfælde er der tale om et komplekst samspil mellem genetiske, neurobiologiske og psykologiske faktorer, der alle kan have betydning for udviklingen af OCD.

Behandling af OCD

Adskillige undersøgelser viser, at kognitiv adfærdsterapi er en effektiv behandlingsform for OCD. Behandlingens mål er at reducere klientens tvangstanker samt tvangshandlinger. Det gør man ved hjælp af to metoder: Eksponering og responshindring. Ved hjælp af metoderne kan man bryde det mønster, der holder tvangstankerne og/eller tvangshandlingerne i gang og dermed forbedre klientens livskvalitet.

Eksponering og responshindring

Ved eksponering udsættes klienten for situationer, der normalt udløser ubehag for klienten og/eller trangen til at udføre tvangshandlinger. Eksponering kombineres med responshindring. Responshindring betyder, at klienten lader være med at udføre sine tvangshandlinger. Det kan medføre meget ubehag. Pointen er dog, at ubehaget aftager ved gentagen eksponering. Klienten erfarer dermed, at ubehaget langsomt aftager, selvom tvangshandlingerne ikke udføres. Ofte aftager ubehaget endda hurtigere, end klienten forventer.

Forbedret livskvalitet

Når eksponering og responshindring gentages på dagligt basis, vil der efterhånden være mindre og mindre ubehag forbundet med den frygtede situation. Klienten vil således på sigt føle mindre trang til at udføre tvangshandlingerne.

Det er hårdt arbejde at udfordre tvangstankerne og tvangshandlingerne. Derfor er det vigtigt, at klienten er indstillet på at arbejde med metoderne på daglig basis. De opnåede forbedringer skal holdes ved lige, så der ikke opstår nye tvangshandlinger. Det gode er dog, at mange klienter oplever en markant forbedret livskvalitet efter et behandlingsforløb samt ved løbende at anvende de tillærte metoder.

Støttegruppe til OCD-ramte

Hos Kortex Psykologerne forsøger vi i efteråret 2019, at udbyde en støttegruppe til OCD ramte. Læs mere her.

Hvordan får jeg hjælp?

Ønsker du mere viden og/eller hjælp til at håndtere OCD, er du velkommen til at kontakte os på tlf: 42940690 , på vores sikker mail eller bestille en tid online her.