Misofoni

Hvad er misofoni

Misofoni er en lidelse, hvor man oplever et voldsomt fysisk ubehag samt en følelsesmæssig reaktion ved bestemte lyde. De fleste af os genkender det ubehag, som lyden af negle på en tavle kan give. For personer med misofoni kan et lignende ubehag dog opstå ved rigtig mange forskellige lyde; lige fra smasken, snøften, synken og vejrtrækning til fingre, der knækkes eller negle, der klippes.

Misofoni kan være meget genererende, hvis man eksempelvis forsøger at koncentrere sig om undervisningen men forstyrres af sidekammeratens snøften. Man kan opleve, at misofonien bliver problematisk og begrænsende. Det ses f.eks., hvis man må stoppe med at spise sammen med andre, og hvis man reagerer på sit ubehag ved at skælde den ”larmende” person ud eller bliver utilpas og anspændt.

Hør Psykolog Helene Kristensen fortælle om misofoni i Lixenlyds podcast “Når Lyd Bliver Din Fjende”.

Ukendt lidelse

Misofoni er fortsat en relativ ukendt lidelse. Den er ikke en diagnose i hverken den europæiske eller amerikanske diagnosemanual. Ikke desto mindre viser resultater, at en gruppe af personer genkender sig selv i beskrivelserne af misofoni. Hvor stor en gruppe, det drejer sig om, ved vi endnu ikke. Da de fleste ikke kender til lidelsen, kan det være en udfordring at finde forståelse fra omgivelserne samt relevante behandlingstilbud.

Hvornår har man misofoni?

De fleste kan nikke genkende til at opleve irritation ved nogle lyde, men ved misofoni gælder det samme som ved andre psykiske lidelser; at symptomerne skal være så generende, at det påvirker ens livskvalitet negativt. Altså: Hvis det går udover ens studieaktivitet, arbejdsevne, samvær med familien eller lignende, kan det være et tegn på, at der er tale om misofoni.

Behandling af misofoni

Behandlingen består af flere elementer: Viden til klienten selv, viden til de pårørende, tankestrategier, adfærdsanalyse samt eksponering i form af at opsøge lydene.

Viden til klienten selv

Har man misofoni, er det første skridt i behandlingen at få mere viden om lidelsen. Man er ikke forkert, hysterisk eller skør, hvis man lider af misofoni. Man har bare en krop, som reagerer kraftigere på visse lyde.

Viden til pårørende

Det andet skridt i behandlingen er at informere ens nærmeste om, hvad misofoni er. Det kan være en stor hjælp for ens pårørende og en selv, når der er forståelse for, hvad der sker i de situationer, hvor man reagerer på misofonien.

Tankestrategier

Personer med misofoni kan opleve, at de får negative tanker om den, der laver lyden. Det kunne være tanker såsom ’Hold nu op, en uopdragen idiot’. Den slags tanker hjælper naturligvis ikke på tolerancen af lydene. Derfor består en del af behandlingen i at identificere negative tanker og erstatte dem med positive tanker. Et eksempel på en positiv tanke kunne være: ’Han har det nok fint med lyden og er derfor ikke opmærksom på, at den kan være generende for andre’. Herunder øves mentale strategier til at forholde sig anderledes til situationen. Det kunne f.eks. være nye opmærksomhedsstrategier til at flytte fokus fra lydene og tankerne om disse.

Adfærdsanalyse

Udover de negative tanker kan man opleve at have uhensigtsmæssig adfærd i forbindelse med misofonien. Man kan opleve, at kroppen spænder op, eller at man er på vagt og undgår de situationer, hvor lyden kunne opstå. Derfor er det vigtigt at arbejde med en ændring af denne adfærd.

At opsøge lydene

Det sidste og vigtigste behandlingselement består i, at man systematisk og kontrolleret udsætter sig selv for lydene. Det kan man gøre ved at se en video – eksempelvis med en person, der smasker. Det smarte ved video er, at man kan kontrollere volumen og stoppe/starte i ens eget tempo. På den måde kan man nå til et punkt, hvor lydene stadig generer, men hvor det føles udholdeligt. Derved kan man udvikle en større tolerance for lydene, så misofonien fylder mindre.

Hvordan får jeg hjælp?

Ønsker du mere viden om og/eller hjælp til at håndtere misofoni, er du velkommen til at kontakte os på tlf: 42940690, på vores sikker mail eller bestille en tid online her.