Kroniske smerter

Kroniske smerter refererer til smerter, der har stået på i mere end seks måneder. Smerterne er ikke nødvendigvis til stede konstant men dog som regel på dagligt basis. Smerterne varer ved i længere tid end, hvad der normalt ses ved heling efter en skade.

Før der kan være tale om kroniske smerter, må man være blevet grundigt undersøgt hos sin læge for eventuelle bagvedliggende sygdomme. For nogle mennesker går smerterne over igen, mens de for andre mennesker fortsætter resten af livet.

Smerterne kan medføre betydelige ændringer af både fysiske, psykiske og sociale evner, hvorfor smerterne påvirker vedkommendes daglige funktionsniveau.

Er det en sygdom?

WHO har i maj 2019 godkendt en ny diagnosemanual, der erstatter diagnosesystemet ICD-10 med ICD-11. ICD-11 forventes at træde i kraft i 2022. I det tidligere diagnosesystem, ICD-10, er kroniske smerter blevet klassificeret som en tilstand, der ofte (men ikke altid) er opstået i kølvandet på en fysisk skade. Selvom skaden er helet, er smerterne imidlertid ikke forsvundet. Kroniske smerter er altså blevet betragtet som en tilstand og ikke en sygdom. Med den nye diagnosemanual, ICD-11, vil kroniske smerter dog blive anerkendt som en diagnose på linje med andre diagnoser.

Hvordan opleves kroniske smerter?

Kroniske smerter kan føles på mange forskellige måder. Det afhænger af, hvad smerterne udspringer af. Derudover påvirker personens psykiske tilstand ofte smerteoplevelsen. Det er f.eks. sandsynligt, at smerterne intensiveres, hvis personen går igennem en depression eller kæmper med andre psykiske problemstillinger. Omvendt kan smerterne desuden medvirke til, at personen får en depression eller andre psykologiske udfordringer.

Kroniske smerter er ofte ikke synlige for omgivelserne. Det vil altså sige, at personen bærer smerterne med sig som et slags usynligt handicap. Det kan give udfordringer i forhold til omgivelserne, der måske ikke altid viser de hensyn, personen kunne ønske sig. Omgivelserne kan virke utålmodige og give personen et indtryk af, at han/hun bare skal tage sig sammen.

Ledsagesymptomer

Udover selve smerterne oplever mange personer med kroniske smerter nogle af følgende ledsagesymptomer:

 • Tendens til social isolation
 • Træthed
 • Nedsat seksuel lyst
 • Hukommelses- og koncentrationsbesvær
 • Forringet livsglæde
 • Søvnproblemer 
 • Nedsat aktivitetsniveau

Forekomst

Det anslås, at omkring 800.000 danskere lider af kroniske smerter. Tallet kan dog være behæftet med usikkerhed. Alt andet lige indikerer tallet, at kroniske smerter er et hyppigt forekommende fænomen i befolkningen.

Hvorfor kan det være relevant at tale med en psykolog?

Hvis du lider af kroniske smerter, kan det være relevant at tale med en psykolog. Det skyldes ikke, at dine smerter bare er noget, du forstiller dig eller finder på. Kroniske smerter er reelle smerter, og en psykolog kan ikke få dem til at gå væk. Men et forløb hos en psykolog kan føre til øget livskvalitet på trods af smerterne.

Krop og psyke påvirker hinanden. Derfor er det umuligt at adskille det, du oplever fysisk, fra det, du oplever psykisk. Hvis du har det psykisk dårligt, forværres dine smerter formentlig. Føler du dig derimod psykisk i balance, vil det formentlig påvirke dine smerter i en positiv retning. Der er derfor god grund til at arbejde på at give dig en stærk psykologisk ballast. Desuden kan det være relevant at få hjælp til at tackle nogle af de udfordringer, dine smerter giver dig i din dagligdag.

Hvad kan du få hjælp til?

Som psykologer kan vi ikke vurdere, hvad der forårsager dine smerter, og om smerterne kræver lægefaglig behandling. Det er derfor vigtigt, at du har fået dine smerter undersøgt ved egen læge, inden du påbegynder et forløb hos os.

Et kognitivt adfærdsterapeutisk behandlingsforløb skræddersys efter din unikke situation og behov. Overordnet set vil der dog dels være fokus på smertehåndtering og dels at give dig redskaber til at øge din livskvalitet. Ofte vil nogle af følgende elementer indgå i forløbet:

 • Smertehåndtering: Konkrete strategier til håndtering af det ubehag, smerterne forårsager. Det kan f.eks. dreje sig om afspændings- eller åndedrætsøvelser, som du kan anvende, når smerterne er på sit højeste
 • Tanker og følelser: Den måde, du forholder dig til dine smerter på, er afgørende for, hvordan du trives til dagligt. Derfor er det relevant at blive klogere på de tanker, du gør dig omkring dine smerter. I terapien kan du lære at forholde dig på nye måder til dine smerter. Dét kan være afgørende, da dine tanker og følelser rummer store muligheder for positiv forandring   
 • Arbejde med accept: I samarbejde med din psykolog kan du arbejde på at acceptere og finde dig til rette i den livssituation, dine smerter muliggør. At acceptere noget er ikke det samme som at holde af noget. At acceptere betyder derimod at se tingene, som de er. Hvis smerterne er et vilkår, og måske endda et livsvarigt et, er det nødvendigt at arbejde på at acceptere dem. Frem for at bruge al din energi på at kæmpe imod smerterne, kan du lære at bruge din energi på de ting, der betyder noget for dig. Således sikres, at din livskvalitet ikke forringes mere end højst nødvendigt
 • Kommunikationsfærdigheder: Da kroniske smerter ofte ikke er synlige for omgivelserne, er det ikke sikkert, du oplever at få den støtte, du kunne ønske dig. Det kan derfor være relevant at tale om, hvordan du kan tale med andre om din situation
 • Ugeplanlægning: For nogle medfører de kroniske smerter begrænsninger i forhold til at kunne leve et “almindeligt” liv. Smerterne kan gøre det udfordrende at få hverdagen til at hænge sammen. I fællesskab med din psykolog kan du få hjælp til at strukturere din hverdag og planlægge din uge, så den harmonerer med dit funktionsniveau på bedste vis  

Hvordan får jeg hjælp?

Ønsker du mere viden og/eller hjælp til at håndtere dine kroniske smerter, er du velkommen til at kontakte os på tlf: 42940690, på vores sikker mail eller bestille en tid online her.