Komorbiditet

Begrebet komorbiditet dækker over, at mennesker, der kæmper med psykiske lidelser, ofte lider af flere indbyrdes psykiske lidelser på samme tid. I nogle tilfælde er lidelserne uafhængige af hinanden, og komorbiditeten er i så fald tilfældig. I andre tilfælde kan én lidelse medføre en anden lidelse. Et eksempel herpå er, at alkoholmisbrug medfører risikoen for udviklingen af depression eller angst.