Kognition/kognitiv

Kognition er et fagord, der henviser til tænkning, tankeprocesser og erkendelse. Begrebet kognition og kognitiv bliver hyppigt brugt i psykologiens verden, særligt inden for den kognitive psykologi. Den kognitive psykologi interesserer sig for, hvordan vi tolker verden, hvordan vi husker, og hvordan vi tænker. Tankeprocesser har altså en helt central plads i den kognitive psykologi, og fokus er på, hvordan vores tankeprocesser påvirker vores følelser og adfærd.