Karantæne og konflikter i parforholdet

Velkommen i klubben hos dine tre kortexpsykologer der i disse dage også arbejder hjemmefra og prøver at være obs på vores parforhold, der også presses lidt af rammerne!

Vi har i de små hjem ekstra meget tid sammen, hvilket kan være dejligt, men også intenst og potentielt føre til gnidninger. Dem er det for det første vigtigt blot at normalisere – meget er nyt og uvist og bekymringer og pres give irritabilitet og slippe ud i parrelationen.

Jeg har fået lyst til at dele lidt generelle betragtninger om grobunden for konflikter og hvorledes disse kan indtænkes i disse særlige tider – og også lidt tips til at pleje forbundetheden og kærligheden i disse karantænetider:

Fut under forskellene

Vi drages ofte af, at en potentiel partner besidder kvaliteter forskellige fra vore egne. Eksempelvis kan person A med masser af drive fascineres af B med masser af ro og væren i nuet. A’s drive kan omvendt drivet virke spændende og berigende for B. Længe efter forelskelsen er klinget af disse forskelle dog i personlighed og værdier dog potentielt give anledning konflikter – A er træt af at skulle drive alt det praktiske med B der ikke tager fra og tænker fremad og B er træt A’s behov for struktur fremadrettet.

I karateænetiderne er der god tid til at forskellene tegner sig ekstra tydeligt op og masser af ydre belastninger såvel som bekymringer om konsekvenser.

Her er et par ”klassiske” områdermed individuelle forskelle, der fint kunne give ekstra udfordringer i disse dage:

–          Mængden af tid der tilbringes sammen

–          Økonomi

–          Opdragelse

–          Behov for at italesætte følelser og bekymringer

–          Behov for at se andre

–          Behov for planlægning

Karantæne kan ramme alle ovennævnte områder og presse generelt – tænk et øjeblik igennem, om disse kan give anledning til gnidninger i jeres hjem?

Omend der vil være gengangere er situationen unik i alle hjem og ingen lille liste med gode råd fixer det hele. Ikke desto mindre:

Zoom ud

Italesæt jeres forskelligheder og hvordan de clasher eller kunne komme til det – det er nemmere ikke at blive suget ind, når man kan zoome ud og se dynamikken:

Eks.

Min partner ønsker at tale om følelser -> Jeg er ikke vant til det og bedst til at ordne praktisk så glider af og forsøger at slå det ned -> min partner føler dig ikke hørt og presser yderligere på -> jeg føler mig presset og ude af stand til at give og trækker mig yderligere -> konflikt eller kold luft!!

Måske kan karantænen og tiden sammen give jer mulighed for at tage et bredt ikke-dømmende blik på, hvordan det mon kunne se ud hos her til tider. Ofte ses mønstre hvor begge forsøger at ændre den anden i sin retning, at den ene presser på og den anden trækker sig eller at begge lidt har kapituleret og foregiver en ligegyldighed med reelt underliggende savn.

Det er vældig komplekst og ofte svært at forstå, idet tidligere erfaringer fra ens opvækst og fra tidligere parforhold også kan medføre misforståelser og gøre det sværere at få det bedste ud af forskellighederne. Men som nævnt kan et blik på de store linjer være en god start – omdrejningspunktet bliver da ikke at placere skyld, men at forstå hinanden midt i forskelle, dynamikker og ydre pres.

Tal ud fra det sårbare

Når noget er vigtigt for os kan det komme ud med lidt vel meget kraft:

”Hvorfor sidder du altid med næsen i den telefon – hvad fanden er det der er så meget vigtigere!?”

Bag dette udsag kunne ligge en længsel, som italesat med andre ord måske ville blive modtaget med mere lydhørhed i stedet for forsvar:

”Skat jeg ved ikke om det er vigtigt, det du ser på, men hvis ikke ville jeg sætte stor pris en mobilpause. Med al logistikken og de kulrede unger ville det være fedt lige en skærmfri stund og bare være os to”

Det er ikke sådan lige at sætte på opskrift, men et obspunkt kunne være at have fokus på det man ønsker fremfor kritikken af det man ikke ønsker og italesætte hvorfor det ville være vigtigt for én at se den imødekommelse.

All-in / all-out

Netop det med at tilbringe tid sammen er ekstra i spil i disse dage. Forsøg at være all-in, når I har en stund sammen, der ikke er forplumret af hjemmearbejde. Her mener jeg at være fuldt til stede – på jeres gåtur, jeres middag, jeres delen af tanker om verden der er af lave.

På samme vis giv plads til hinanden og til at lave aleneting – gå en tur selv, gå aktivt ind i et andet rum og lav din hobby, eller se din serie. Og hav ganske god samvittighed – det er måske den gode investering der gør, at nærværet er bedre, når I atter er sammen.

Obs! Sørg for at forventningsafstemme – ellers kan komme ærgerlige misforståelser, når den ene trækker sig.

Del bekymringer

Hvis der er overhængende risiko for større konsekvenser/omvæltninger, så hjælp hinanden til at få luft for dem og samtidig holde blikket rettet mod mulige løsningsstrategier. Omend der måske ikke er meget at vide med sikkerhed eller meget at gøre, er det rart at føle sig som et team – os to mod verden!

Find lyspunkterne

Hjemme hos mig har vi et lille aftenritual, hvor vi siger 3 positive ting fra dagen hver, hvilket kan anbefales, da man lukker dagen godt af og generelt hæfter sig bedre ved det positive og bliver klogere på den andens dag og værdier generelt.

I disse tider er tilføjet et ’Det her er trods alt positivt under corona-halløjet’-punkt. Der har været fællesfrokoster, kaffe i sammen i gården, mulighed for kys, kram og support løbende på listen.

Humor og grin

Det skal selvsagt ikke ende i galgenhumor, der underkender reelle bekymringer, men forsøg at få lidt uhøjtideligt, pjattet, adspredende og opløftende ind i hverdagen. Dels blot som afbræk fra den reelle alvor og fordi det kan styrke oplevelsen af forbundethed og fungere som buffer for diverse irritationer.

Håber ovenstående har været til inspiration og at alle fine parforhold derude må komme godt gennem disse tider.

Til de par der sidder med omfattende udfordringer, hvad end det er præget af konflikter eller en fremmedhed overfor hinanden, er vejen tilbage til forbundethed næppe gjort med et par gode pointer og tips. I er meget velkomne til at rette kontakt til mig mhp. et reelt forløb med parterapi. I kan tid via booke via dette link, sende en mail på her, eller ringe til mig på 42913899

De bedste hilsner

Mads Holst,

Kortex psykologerne