Hvordan taler du med dit barn om corona?

Kære forældre

Midt i jongleringen af hjemmearbejde, hjemmeskoling og pasning vil vi gerne give et par råd til, hvordan I kan tale mere jeres børn om corona/covid-19.

Italesæt barnets bekymringer

Det kan være nærliggende at fortælle vores børn, at ”det skal de ikke tænke på”, for det skal de ret beset ikke. Vi voksne tager os jo af det. Ikke desto mindre er der en risiko for, at barnets bekymringer blot vokser sig større, hvis de går med dem selv. Det er derfor rigtig vigtigt at anerkende dit barns bekymringer og ikke feje dem hen.

Forsøg at finde en situation med rolige rammer og god tid til at tage en snak. Eller gør det klart for dit barn, at du forstår bekymringen og tag det op på et senere tidspunkt, hvis det er en stresset situation.

Når du har talt med dit barn om bekymringerne, kan det være et rart skifte for barnet at lave en sjov aktivitet sammen.

Hold det faktuelt og kortfattet

Tag udgangspunkt i barnets spørgsmål. Svar ikke på mere end det, der efterspørges. Anerkend barnets utryghed og bekymringer, men undlad at udpensle spørgsmålene med yderligere detaljer, der ikke gavner dit barn. Tillad jer selv at vinkle det i en positiv retning.

Hvis dit barn spørger, hvorfor vi er hjemme, er det ikke, fordi vi er syge. Det er for at undgå at blive det og for at passe på hinanden. Det kan også være en fin pointe at understrege, at sygdommen for de fleste viser sig som en forkølelse. Det er noget, de fleste børn kan forholde sig til.

Spørgsmålet om, hvorvidt corona er farligt, kan besvares med, at ”det er det ikke for dig og os”. Ved yngre børn kan fakta om ældre og situationen i andre lande udelades, da barnets spørgsmål oftest vil knytte sig til barnet selv, dets søskende og jer som forældre. Hvis dit barn spørger direkte til de ældre, f.eks. hvis der er bekymringer for bedsteforældrene, kan man tale med barnet om, at vi netop bliver hjemme lige nu for at passe godt på vores bedsteforældre, så de ikke bliver syge. Det kan også være en fin anledning til at snakke om, at vi som samfund generelt skal passe rigtig godt på hinanden og ikke kun os selv. Det har vi alle sammen helt generelt et ansvar for.

Normalisér evt. ved at sammenligne med tidligere episoder, hvor sygdom har betydet, at dit barn ikke kunne komme i institution, skole eller andet.

Modvirk en følelse af hjælpeløshed

Udover at forsikre barnet om, at vi har et godt og handlekraftigt sundhedssystem, kan du tale med dit barn om, hvad I helt konkret kan gøre; vaske hænder, spritte af, holde afstand, hoste ind i albuen osv.. Det kan modvirke magtesløshed og give barnet en fornemmelse af at kunne være de voksne behjælpelige.

Undgå panik og udvis ro

Vi er jo børnenes beskyttere og omsorgsgivere, så bekymring og frygt fra vores side af kan forstærke vores børns bekymringer. Del derfor dine egne bekymringer med andre voksne, når børnene ikke er til stede. Forsøg at udstråle ro, når dit barn er til stede – både i dit tonefald, mimik såvel som kropssprog.  

Vær obs på mediestrømmene

Medierne kører derudaf – både på tv, telefoner og tablets. Informationer derfra opsnappes nemt af et nysgerrigt øre og øje. Pga. sensationsnyhedernes omfattende og hurtige spredning kan informationer også nemmere lande i de lidt ældre børns feed. Spørg evt. selv ind til, hvad de har læst eller set om corona for at få afmystificeret og nuanceret informationerne. Det er i den grad vigtigt at være kildekritisk disse dage, og det skal de større børn også være opmærksomme på.

Lad ikke mindre børn se nyheder alene. Afhængigt af barnets alder kan du gøre det sammen med dem i begrænset omfang. Der kommer ikke noget godt ud af at se nyhederne tre gange om dagen. Desuden er det vigtigt at vælge jeres nyhedsmedier med omhu. Brug de medier, der vægter fakta over skøn. Forsøg at undgå de medier, hvor det hele bliver meget sensationelt.

Du kan også henvise dit barn til børnenyheder som Ultranyt eller Børneavisen. Hold dig endvidere selv godt opdateret – evt. via myndighedernes nyligt oprettede hjemmeside omkring corona/covid-19 i Danmark.

Husk at tale om andre ting

Sidst men ikke mindst er det rigtig vigtigt at huske at tale om mange andre ting end corona. Det fylder i den grad meget disse dage, og det er helt forståeligt. Men det er vigtigt at give dit barn en fornemmelse af, at alting ikke er forandret.

Prioriter sjove og hyggelige aktiviteter med hinanden. Det kan være en ide at lave en ideliste med aktiviteter, I kan prioritere de næste par uger. Spørg dit barn, hvad det godt kunne tænke sig.

Søg hjælp ved behov

Måtte I have behov for mere konkret hjælp i forhold til jeres børn eller til at håndtere de bekymringer, I selv måtte have, er I meget velkomne til at rette kontakt til os. Vi tilbyder forældresamtaler såvel som individuelle samtaler.

Vi har valgt at følge regeringens opfordring og arbejder derfor hjemmefra fra d. 13. til og med d. 27. Marts. Alle samtaler afholdes som telefon- eller videokonsultationer ved hjælp af programmet VSee, som kan downloades gratis på vores hjemmeside. Der er mulighed for selv at booke via vores hjemmeside. Du er også velkommen til at ringe til os på 42 94 06 90.