Hemmeligheden ved succes er evnen til at fejle

Nederlag er en uundgåelig del af livet. Det er og bliver et faktum, om vi vil det eller ej. I vores samfund er der imidlertid rigtig meget, der handler om at få succes. Vi hører alt for sjældent om mislykkede forsøg og nederlag, der ofte er en del af vejen til succes. Det betyder, at mange af os har fået et problematisk forhold til det at fejle. For nogle kommer det til udtryk ved, at de angriber sig selv, når de træder ved siden af. Og det kan munde ud i den rene psykiske terror, når først den indre tyran er blevet aktiveret.  

Angsten for fiasko kan koste dig dyrt

Der kan være store omkostninger forbundet med angsten for at fejle. Angsten kan bl.a. blive så altoverskyggende, at den fjerner din forbindelse til nuet. Du glemmer simpelthen at være ordentlig til stede i de ting, der sker omkring dig, fordi du er så optaget af at undgå at fejle. Det kan i den grad give koncentrationsbesvær. Det giver sig selv, at det kan påvirke din evne til at udføre en opgave, og så bliver resultatet måske slet ikke, som du havde ønsket det.

Angsten for fiasko kan føre til massiv selvkritik i de situationer, hvor du ikke lykkes. Og hvis du først bliver spundet ind i en spiral af misbilligelse og angreb på dig selv, kan du i værste fald risikere at ryge ned i en depression. Blandt andet derfor er det afgørende at lære, hvordan du fejler uden at gå til angreb på dig selv.

For nogle har angsten for fiasko den konsekvens, at de kan have svært ved sådan rigtig at nyde deres succeser, når de finder sted. Frem for at glæde sig over deres bedrifter, kanaliseres opmærksomheden henimod en lettelse over ikke at have fejlet. Det er ikke just befordrende.

Men er der noget galt i at ville gøre sit bedste?

Der er INTET galt i at stræbe efter at gøre sit bedste. Der er intet galt i at have ambitioner, mål og drømme. Det, der kan skabe problemer, er, hvordan vi håndterer det, når vi ikke når vores mål. Hvis fejltrin resulterer i voldsomme selvbebrejdelser, reduceres sandsynligheden for, at du vil kaste dig ud i et nyt projekt i fremtiden – et projekt, der måske kunne være med til at skabe dig et rigere og mere tilfredsstillende liv.

Tænk nu hvis vi kunne behandle os selv venligt, når vi fejler? Tænk nu hvis vi kunne lære af vores fejl og bruge dem konstruktivt i fremtiden? Pludselig ville vejen til succes være et knap så skræmmende sted at opholde sig. Vi ville turde satse, og vi ville turde handle i tråd med de ting, der virkelig har værdi for os. Når du kan håndtere nederlag, står vejen til succes åben.

Vil du gerne have hjælp til at håndtere nederlag? Drømmer du om, at din selvkritik ikke længere skal udgøre en barriere for dig? Vi vil rigtig gerne hjælpe dig. Du er altid velkommen til at skrive til os på info@kortexpsykologerne.dk, eller direkte til mig på koefoed@kortexpsykologerne.dk eller give os et kald på 42940690.

Mange hilsener

Helene Sophie Koefoed