Generaliseret angst

Hvad er generaliseret angst? Angst kan komme til udtryk i pludselige anfald, hvilket eksempelvis ses ved panikangst. Den generaliserede angst er dog lidt anderledes. Den viser sig som en langtrukken, flydende og omfattende bekymring – en ekstrem dagligdagsbekymring. Denne overdrevne bekymring kan centrere sig om alt lige fra uddannelse, relationer, arbejde, økonomi, naturkatastrofer, krige, sygdomme osv. 

Symptomer

Ved generaliseret angst skal symptomer som anspændthed, bekymringstendens og almen bekymring over dagligdagsaktiviteter have stået på i minimum 6 måneder. Andre symptomer herudover er:

 1. Hjertebanken eller hurtig puls
 2. Sveden
 3. Rysten
 4. Mundtørhed
 5. Følelse af åndenød
 6. Kvælningsfornemmelse
 7. Trykken i brystet
 8. Kvalme
 9. Uro i maven
 10. Svimmelhed
 11. Uvirkelighedsfornemmelse
 12. Frygt for at blive sindssyg
 13. Dødsangst
 14. Varme- eller kuldefølelse
 15. Sovende fornemmelser
 16. Muskelspændinger
 17. Rastløshed
 18. Synkebesvær
 19. Koncentrationsbesvær
 20. Irritabilitet

Hvornår er der tale om generaliseret angst?

Det kan være svært at skelne mellem normal bekymring og overdreven ængstelse. Desuden er der et stort sammenfald mellem generaliseret angst, øvrige angstlidelser samt depressive lidelser. Det kan derfor være en god idé at tale med sin læge eller opsøge en psykolog, hvis man ønsker at vide, hvad man lider af.

Forekomst

Undersøgelser tyder på, at ca. 1-3 % af den danske befolkning kæmper med generaliseret angst, når man måler over ét år.

Årsager

Nogle mennesker har en højere genetisk risiko end andre for at udvikle generaliseret angst. En persons omgivelser påvirker dog også udviklingen af generaliseret angst. Det kan f.eks. være, at man har oplevet en lang periode med massiv stress. Det kan være med til at ”trigge” ens genetiske sårbarhed. Årsagerne bør derfor ses som et komplekst samspil mellem genetik og miljø.

Behandling

Man kan få hjælp til at håndtere generaliseret angst gennem kognitiv adfærdsterapi. Behandlingen består af flere dele. Forløbet sammensættes ud fra den enkelte klients specifikke sygdomsbillede. Behandlingen indeholder dog altid information og rådgivning om angstlidelsen og dens symptomer. Når man kan genkende de enkelte symptomer som angstsymptomer, er det ofte nemmere at håndtere angsten.

Som en del af behandlingen vil terapeuten og klienten desuden udforske måder at håndtere klientens bekymringer på. Klienten kan lære redskaber til at håndtere de bekymringer, der trigger angsten. På den måde kan klienten blive mentalt rustet til at håndtere bekymringerne, når de dukker op.

Hvordan får jeg hjælp?

Ønsker du mere viden og/eller hjælp til at håndtere angst, er du velkommen til at kontakte os på tlf: 42940690, på vores sikker mail eller bestille en tid online her.