Forstærkning

Forstærkning er et begreb, der stammer fra indlæringspsykologien. Hvis man skal lære noget, så man kan huske og gentage det efterfølgende – eller hvis man ønsker at intensivere en bestemt type adfærd – er det nødvendigt med en forstærkning. En forstærkning kan være positiv eller negativ.

Positiv forstærkning

En positiv forstærkning kan være ros, anerkendelse eller belønninger. Positiv henviser således til det at tilføre noget; der følger altså en belønning eller en anden form for behagelig stimulus efter den adfærd, der ønskes intensiveret.

Eksempel: Du giver dit barn en belønning, når det har taget ud af bordet.

Negativ forstærkning

Ved negativ forstærkning får adfærden en ubehagelig stimulus til at ophøre. Modsat den positive forstærkning, hvor man tilfører noget, fjerner man altså noget ved negativ forstærkning.

Eksempel: Du vil gerne lære din kat at gå frem mod dig. Når den står stille, lægger du en hånd på dens ryg og trykker. Katten reagerer og går frem. Katten føler en lettelse ved at gå frem, fordi det får trykket til at forsvinde. Fremover vil katten formentlig være mere tilbøjelig til at gå frem, idet den ønsker at undgå ubehag.

Både positiv og negativ forstærkning øger sandsynligheden for og hyppigheden af den pågældende adfærd.