Forløbets varighed

Det er meget forskelligt, hvor mange samtaler den enkelte person har brug for. Hvis der er tale om et behandlingsforløb af depression eller angst, strækker det sig typisk over 8-12 sessioner. Igen er det dog vanskeligt at sige, da alle mennesker er forskellige, og kompleksiteten af problemet adskiller sig fra person til person. Nogle vil derfor have brug for færre end 8-12 samtaler, mens det kan være relevant med langt flere for andre.

Du kan løbende tale med din psykolog om perspektivet i forløbet, hvis du er nysgerrig efter at høre, hvad hendes/hans umiddelbare vurdering er. Du er desuden altid velkommen til at afbryde forløbet, hvis du ikke længere føler, det er relevant for dig.