Forløb for børn og unge

Hos Kortex psykologerne har vi både forløb for voksne samt for børn og unge. Hvis forløbet drejer sig om et barn eller en ung, tilpasser vi samtalerne klientens udviklingsniveau. Nedenfor er beskrevet nogle generelle forhold vedrørende forløbets struktur. Da alle børn og unge er forskellige, bør der dog tages forbehold for tilpasninger i det enkelte tilfælde.

Forløbets struktur

Som udgangspunkt starter forløbet med en forældresamtale, hvor forældrene møder op uden barnet. Psykologen har brug for at blive sat ind i barnets generelle trivsel, nuværende og tidligere udfordringer mv. Det er vores erfaring, at det er rart for barnet at blive skånet for at være en del af den snak. Til den første forældresamtale afstemmes desuden forventninger til forløbet.

Baseret på forventningerne aftales det, hvornår den efterfølgende samtale skal finde sted. Her møder barnet som regel op med den ene af forældrene. Psykologen vil som udgangspunkt nu primært snakke med barnet i enerum. Der tages dog højde for, hvis barnet synes, at det er for skræmmende. I så fald kan det være relevant, at den ene forælder er til stede i starten af samtalen. Det er afgørende, at barnet føler sig helt tryg ved situationen.

Børnesamtalerne vil som oftest blive afrundet i fællesskab med barnets forælder. Det gennemgås, hvad der er blevet arbejdet med i dagens session. Desuden aftales, hvad familien skal øve sig på til næste gang.

Nogle gange kan det være relevant at lægge nogle flere forældresamtaler undervejs i forløbet, hvor forældrene igen møder op uden barnet. Dette er alt sammen noget, psykologen og forældrene vurderer løbende i takt med, at forløbet skrider fremad.

Børn under 7 år

Det kan være svært for et barn at skulle se en psykolog. Barnet synes måske, det er skræmmende, eller måske har barnet svært ved at koncentrere sig under en hel session. Desuden kan psykoedukationen, dvs. undervisning i udfordringerne, være for kompliceret at forstå for de yngre børn. Hvis barnet er under 7 år, arbejder vi derfor typisk gennem forældrene. Det betyder, at forældrene møder op til samtalerne med psykologen for derefter at lave øvelserne med barnet derhjemme.

Skal begge forældre deltage?

Det er ikke sjældent, vi oplever, at forældre kan have forskellige opfattelser af barnets udfordringer. Blandt andet derfor anbefaler vi, at begge forældre deltager i forældresamtalerne hvis muligt. Desuden sikres det dermed, at begge forældres forventninger bliver taget i betragtning.

Hvis begge forældre ikke har mulighed for at deltage, er det vigtigt, at den deltagende forælder sætter den øvrige forælder grundigt ind i samtalen efterfølgende. Det gælder ligeledes, når forløbet for alvor går i gang. Her bør den deltagende forælder sætte barnets anden forælder ind i de aftaler, der er indgået til samtalen. Dette for at sikre, at begge forældre kan hjælpe barnet bedst muligt inden næste session.

Næsten voksne børn

Hvis barnet nærmer sig voksenalderen, er det ikke sikkert, det er relevant med en indledende forældresamtale. Hvis du er i tvivl herom, er du altid velkommen til at kontakte os på forhånd. Så kan vi i fællesskab vurdere, om det er aktuelt.  

Hvordan taler vi med vores barn om at skulle til psykolog?

Det er vigtigt, at dit barn ikke får et indtryk af at være syg, når I præsenterer ideen om at skulle se en psykolog. En god formulering kan være noget alla: “Jeg har lavet en aftale med en dame, der hedder Helene. Helene er rigtig sød og har hjulpet mange børn, der er kede af det/bange/el.lign. Jeg er sikker på, at hun også kan hjælpe dig. Det eneste, du skal gøre, er at fortælle Helene, hvordan du har det”. For nogle børn kan det være rart at se et billede af psykologen på hjemmesiden. Det kan være trygt at have set vedkommende på forhånd.

I bund og grund handler det om at få normaliseret det at se en psykolog. Hvis I selv har erfaringer med at gå til psykolog, kan I også overveje at dele det med jeres barn. Om ikke andet kan det være rart for barnet at vide, at psykologer er til for at hjælpe både børn og voksne.

Hvad skal barnet sige til sine klassekammerater?

Man kan være nødt til at gå før eller komme lidt senere i skole, når man skal til psykolog. Men hvad siger man så lige til sine klassekammerater?

Det er op til barnet, om det er trygt nok ved at dele så privat information med sine jævnaldrende. Der kan være nogle fordele ved at være ærlig. En fordel kan f.eks. være, at det kan være ubehageligt for barnet at skulle lyve. En anden fordel er, at åbenheden kan være med til at aftaburisere det at gå til psykolog. Det er også sandsynligt, at nogle af de andre børn i klassen kan nikke genkendende til nogle af barnets udfordringer. Ved at være ærlig får børnene mulighed for at spejle sig i hinanden. Så føler man sig knap så anderledes og alene. Desuden kan det at være ærlig måske føre til, at barnets jævnaldrende kan udgøre en større støtte for barnet. Og åbenheden kan give de andre børn en forståelse for, hvis barnet er ked af det/bange/el.lign.

Men igen: Det er helt op til barnet, om det er trygt ved at dele den information med andre. Hvis barnet har det bedst med at holde det for sig selv, er det også helt okay at sige, at man skal til tandlægen/lægen/el.lign.

Hvordan får jeg hjælp?

Ønsker du/I mere viden om eller hjælp til at håndtere dit/jeres barns udfordringer, er du velkommen til at kontakte os på tlf: 42940690 , på vores sikker mail eller bestille en tid online her.