Forældretræning

Til forældretræning hjælper vi forældre med at håndtere og reducere uhensigtsmæssig adfærd hos børn. Denne adfærd kan eksempelvis vise sig ved lydighedsnægtelse, grimt sprog, råben eller ved at slå. Under forældretræningen skræddersyr vi et forløb til den enkelte familie. Forløbet baseres på princippet om, at børns adfærd formes i samspil med barnets omgivelser. Når omgivelserne ændrer deres vanlige måde at håndtere barnets adfærd på, kan de samtidigt regulere den. I forældretræningen arbejder vi altså med barnets adfærd via forældrene og møder derfor som udgangspunkt ikke barnet.

Behandlingselementer

Adfærdsanalyse

Første skridt i forældretræningen er at lave en adfærdsanalyse. I adfærdsanalysen identificeres de situationer, som udløser uhensigtsmæssig adfærd. Desuden identificeres de faktorer, der er med til at vedligeholde denne adfærd.

Tager man et hverdagseksempel, hvor barnet bliver bedt om at bære sin tallerken ud men nægter og bliver vred, kan man som forældre have lyst til at give op og lade barnet slippe for pligten. Når barnet oplever, at det kan undgå forældrenes krav ved at opføre sig uhensigtsmæssigt, bliver adfærden typisk vedligeholdt, indtil forældrene reagerer anderledes. Dette eksempel er selvfølgelig simplificeret. I virkeligheden er situationerne ofte komplekse, og de vedligeholdende faktorer er måske knap så gennemskuelige.

Adfærdsudvælgelse

Inden vi begynder at lave ændringer i forældrenes adfærdshåndtering, udvælges en relevant, gentagende adfærd, der skal fokuseres på. Forskningen viser, at de bedste resultater opnås ved i første omgang at fokusere på en eller to typer adfærd. Selvom barnet kan have mange forskellige adfærdsmønstre, der skal ændres på, er det mest effektivt at samle forældrenes fokus på nogle få udvalgte. Dette vil også nedsætte konfliktniveauet.

Ændringer i forældres tilgang

Det næste skridt er herefter at foretage ændringer i måden, hvorpå forældrene håndterer barnets adfærd. Under forældretræningen udfærdiges en plan for, hvordan forældrene bør reagere, når barnet udviser den udvalgte adfærd. Eksempler på ændret reaktion fra forældrene kan være aktiv ignorering, positiv forstærkning af ønsket adfærd (eller fraværet af uønsket adfærd) eller negativ afstraffelse af uønsket adfærd.

Aktiv ignorering

Aktiv ignorering betyder, at forældrene ikke reagerer på barnets uhensigtsmæssige forsøg på at opnå noget. Forsøger barnet eksempelvis at få opmærksomhed ved at råbe, kan forældrene vælge at ignorere barnet, indtil råbene stopper. Vil man benytte sig af aktiv ignorering, er det vigtigt på forhånd at forklare barnet hvorfor. Det er nemlig vigtigt, at barnet forstår, at det ikke handler om manglende interesse fra forældrenes side.

Positiv forstærkning

Positiv forstærkning af ønsket adfærd eller fravær af uønsket kan være ros, belønninger eller ekstra frihed/valgmuligheder for barnet. Forældrene kan f.eks. give barnet lov til at være længere oppe, hvis en tidligere konflikt blev løst hensigtsmæssigt ved hjælp af ord fremfor at slå, eller hvis barnet har klaret en hel dag uden at råbe.

Negativ afstraffelse af uønsket adfærd

Negativ afstraffelse af uønsket adfærd betyder ikke, at man afstraffer barnet korporligt eller ved at skælde ud. Den slags afstraffelse kan tværtimod være med til at vedligeholde uønsket adfærd og desuden være skadeligt for barnet. Negativ afstraffelse af uønsket adfærd betyder blot, at barnet får en negativ konsekvens ved sin uønskede adfærd. Det kan f.eks. ske ved, at barnet fratages skærmtid eller bliver sendt i timeout, hvis han/hun har udvist uønsket adfærd. Herved mister barnet forældrenes opmærksomhed samt muligheden for at deltage i fællesskabet. Hvis forældrene ønsker at anvende timeout, er det vigtigt, at det gøres på den rigtige måde. Vi anbefaler derfor, at forældre kontakter os til en snak inden. Det bør til sidst indskydes, at vi altid anbefaler at starte med at bruge positiv fremfor negativ afstraffelse, da det er mest hensigtsmæssigt.

Andre kontekster

Det er vigtigt, at forældrene har en fælles plan og en systematisk tilgang, når barnets adfærd skal reguleres. Hvis adfærden opstår i andre kontekster end i hjemmet, vil vi derfor også indlede et samarbejde der. Det kan ske ved, at skolen rapporterer den uønskede adfærd til forældrene, eller at skolen eksempelvis også indfører belønningssystemer.

Hvordan får vi hjælp?

Ønsker du at vide mere om forældretræning eller hjælp til at håndtere dit barns uhensigtsmæssige adfærd, er du velkommen til at kontakte os på tlf: 42940690, på vores sikker mail eller bestille en tid online her.