Familiesamtaler

Parsamtaler er efterhånden et ganske velkendt koncept og der er flere der ser det givtige i at få en udefrastående professionel til at forebygge, forløse og bestyrke par-relationer. Færre ved, at det ligesåvel er muligt at få et rum til at tage sig af udfordringer i de vigtige familierelationer, som også kan blive ramt.

Hos Kortex har vi erfaring med at skabe et trygt rum og facilitere familiesamtaler. I disse opnås øget indsigt og forståelse samt konkrete veje at gå i at mestre de udfordringer som optræder i de forskellige relationer. Typer af familiesamtaler kunne eksempelvis være:

  • Udfordringer i søskenderelationer
  • Udfordringer i sambragte familier og/eller i forhold til svigerfamilier
  • Konflikter forældre imellem
  • Brud i relationer
  • Genopbygning af familierelationer som er blevet distanceret

Hvordan får vi hjælp?

Ønsker du afklaring om, hvorvidt en familiesamtale kunne være relevant for jer, eller om hvordan det kunne foregå i relation til jeres udfordringer, er I  velkomne til at kontakte os på tlf: 42940690, på vores sikker mail eller bestille en tid online her.