Emetofobi

Hvad er emetofobi?

Emetofobi er angst for opkast. Emetofobi kan dermed karakteriseres som en fobi. Angsten kan både handle om angst for egen og/eller andres opkast.

Angsten kan komme til udtryk på forskellige måder. Nogle kan ikke lide at høre og tale om opkast, nogle er voldsomt bange for at se andre kaste op, mange frygter primært selv at kaste op, andre frygter at få kvalme, der måske kan føre til opkast osv. Men fælles for emetofobi er, at det er en irrationel frygt for opkast, der bliver så gennemgribende, at det påvirker personens livskvalitet negativt.

Hvornår er der tale om emetofobi?

Personer med emetofobi har ofte udviklet massiv undgåelsesadfærd. De undgår ofte personer eller situationer, hvor de kan tænkes at komme i forbindelse med opkast. Det kan f.eks. være, at de undgår situationer, hvor de eller andre kan få kvalme, hvilket kan resultere i opkast. Eksempler herpå kan være transportmidler, forlystelsesparker, natklubber (fordi berusede folk kan være i øget risiko for at kaste op), sygehuse m.v. For nogle bliver undgåelsesadfærden så udtalt, at de bliver meget isolerede.

Hos personer med emetofobi fylder tanker om opkast rigtig meget. Tankerne resulterer ofte i angstsymptomer såsom hjertebanken, rysten, svedeture, uro i kroppen og svimmelhed. Angsten kan gøre det vanskeligt at opretholde et dagligt funktionsniveau.

Forekomst

Der mangler forskning på området, hvorfor den nøjagtige forekomst er svær at slå fast. Der er mange behandlere, der ikke kender til lidelsen, hvorfor mange med emetofobi risikerer at blive fejldiagnosticeret og fejlbehandlet.

Årsager til emetofobi

Da der ikke foreligger ret mange undersøgelser om emetofobi, kender vi ikke de præcise årsager til lidelsen. Noget tyder på, at der for mange kan have været en ubehagelig oplevelse med opkast involveret, der har gjort personen mere sårbar over for at udvikle lidelsen.

Behandling af emetofobi

Mange med emetofobi oplever, at angsten begrænser dem i sådan et omfang, at det påvirker deres livskvalitet i en negativ retning. Det bliver vanskeligt at investere i livet, når angsten styrer. Det er derfor af afgørende betydning at opsøge hjælp. Kognitiv adfærdsterapi er en effektiv måde at komme emetofobien til livs.

Overordnet set centrerer behandling af fobier, og herunder emetofobi, sig om eksponering. Det betyder, at man lige så stille skal opsøge det, man frygter. Det kan f.eks. være nogle af alle de situationer, der undgås. Det kan lyde utrolig overvældende at skulle stå ansigt til ansigt med ens frygt. Behandlingen foregår dog altid under trygge rammer, hvor psykologen guider dig i et stille og roligt tempo. Eksponeringen foregår altså gradueret i det tempo, du føler dig tryg ved.

Hvis du har behov for det, kan psykologen ligeledes hjælpe dig med at geninvestere i dit liv. Måske har du nogle ønsker eller mål, som du ønsker hjælp til at komme nærmere.  

Hvordan får jeg hjælp?

Ønsker du mere viden og/eller hjælp til at håndtere din emetofobi, er du velkommen til at kontakte os på tlf: 42940690, på vores sikker mail eller bestille en tid online her.