Dyssocial personlighedsstruktur

En dyssocial personlighedsstruktur kommer til udtryk som en personlighedsforstyrrelse (en forstyrrelse i menneskets personlighed), når følgende karaktertræk er udtalte:

  • Tendens til at fralægge sig skyld og projicere det ud i omgivelserne
  • Bliver hurtig irritabel
  • Tendens til aggressive udladninger med voldelig adfærd
  • Manglende samvittighedsfølelse
  • Tendens til ikke at tage hensyn til sociale forpligtelser
  • Manglende empati
  • Adfærden afviger ofte fra fremherskende sociale normer

Den dyssociale personlighedsforstyrrelse blev tidligere omtalt som psykopati. I dag benævnes den dog primært som dyssocial personlighedsstruktur.