Diversitet

Det er af afgørende værdi for os at møde vores klienter fordomsfrit og i øjenhøjde. Det er vigtigt for os, at vores klienter føler sig forståede og hørt – dette gælder naturligvis ligeledes, hvis klienterne kommer fra opvækstvilkår eller kulturelle baggrunde, der er forskellige fra vores.

Hos Kortex er der derfor plads til og respekt for alle af anden etnisk baggrund, religiøs overbevisning samt alle seksuelle orienteringer eller kønsidentiteter (LGBTQIA+).

Vi har terapeutisk erfaring med personer, der ikke tilhører den brede norm. Rummelighed er en afgørende værdi for os i vores arbejde, hvorfor vi bestræber os på at favne bredt i forhold at byde alle perspektiver og oplevelser velkomne.

Minoritetsstress

Undersøgelser peger på, at personer, der tilhører minoriteten (i forhold til køn, seksualitet, tro mv.), har et lavere psykisk velbefindende end gennemsnittet. Undersøgelserne fremhæver bl.a. et forhøjet stressniveau, øget alkoholmisbrug og selvmordstanker. Dette betegnes også minoritetsstress (Meyer, 2007). Der er flere faktorer, der har betydning for, om man oplever minoritetsstress:

  1. Oplevelser med diskrimination, trusler og vold
  2. Frygt eller bekymringer for at blive udsat for diskrimination, trusler og vold
  3. Hemmeligholdelse (fx af seksualitet eller tro)
  4. Internalisering af fordomme

Stress og mistrivsel kan forekomme, hvis man grundlæggende føler sig anderledes eller forkert. Hvis man føler sig anderledes eller forkert, kan det påvirke den måde, man indgår i andre relationer på. Og for nogle har det betydning for, hvor villige de er til at lukke andre mennesker ind i deres liv. Måske fordi man kan være bange for, hvordan andre reagerer, hvis de lærer en at kende.

At være bange for at blive afvist eller at blive diskrimineret kan i den grad påvirke en persons velbefindende. For nogle kan det føre til uhensigtsmæssige copingsstrategier såsom at dulme frygt med alkohol eller at insistere på at løse problemer uden andres hjælp.

Det er vigtigt at anerkende, at selvom Danmark umiddelbart fremstår som et åbent og rummeligt lande, kæmper mange minoriteter med en anden virkelighed end gennemsnittet. For nogle er denne virkelighed præget af psykisk ubehag, bekymringer samt en frygt for fremtiden.

Hvad kan du få hjælp til?

Hos Kortex planlægger vi det terapeutiske forløb ud fra den enkeltes klients behov og ønsker. Der findes ikke én løsning, der passer til alle. I fællesskab med terapeuten er det derfor vigtigt at få klarlagt, hvad du helt specifikt ønsker hjælp til.

Hvis du kan nikke genkendende til nogle af ovenstående problemstillinger, kan det være, at du ønsker hjælp til at håndtere disse. Måske ønsker du hjælp til at opbygge en tro på dig selv? Eller måske ønsker du hjælp til at håndtere bekymringer eller til at opbygge et liv, hvor du ikke er styret af frygt? Eller måske har du brug for hjælp til at styrke dine sociale færdigheder? Eller måske er det noget helt andet, der kunne være relevant for dig.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt et forløb kunne være relevant for dig, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf: 42940690, på vores sikker mail eller bestille en tid online her.

Referencer:

Dinitzen, K. (2016). En udsat minoritet? Mental Sundhed i relation til diskrimination, vold og trusler og åbenhed blandt seksuelle minoriterer og transkønnede. Aalborg Universitet.

Følner, B, Dehlholm, M. & Christiansen, J.M. (2015). Nydanske LGBT-personers levevilkår.København: ALS Research

Meyer, I.(2007). Prejudice and Discrimination as Social Stressors. I Meyer, I. & Northridge, M (red.): The health of sexual minorities. Public health perspectives on Lesbian, gay, bisexual and transgender population. New York: Springer