Depression

Hvis man oplever tristhed, har mindre energi og ikke føler ret meget glæde længere, har man måske en depression. Hvis man er depressiv, mister man lysten til at gøre ting, der tidligere gjorde en glad. Det kan være, at man stopper med at dyrke sin hobby, eller at man trækker sig fra sine venner. Ting, der tidligere var ren rutine, kan virke uoverskuelige. Det at handle eller vaske tøj kan eksempelvis virke som en uoverkommelig opgave. Man føler sig mere træt og energiforladt.

Skyldfølelse og mindre selvtillid

Mange oplever også skyldfølelse og skam samt tab af selvtillid. Hvis man har svært ved at få gjort ting, som virker nemt for andre mennesker, begynder man måske at tænke negativt om sig selv: ”Jeg er sådan en dårlig forældre, jeg kan ikke overskue at stå op hjælpe mine børn i tøjet”, eller ”Alle andre passer deres studie, studiejob og træning, og her ligger jeg og kan ikke engang overskue at komme ud af sengen”.

Koncentrationsbesvær

En depression påvirker bl.a. de områder i hjernen, der hedder de eksekutive funktioner. De eksekutive funktioner dækker over funktioner som arbejdshukommelse, opmærksomhed og evnen til problemløsning. Når disse funktioner fungerer dårligere end normalt, kan det være sværere at passe sin skole, sit studie eller sit arbejde. Det kan tage længere tid at læse ting, og man kan have sværere ved at fastholde opmærksomheden. At man klarer sig dårligere på arbejdet eller i skolen, kan gøre en endnu mere trist og påvirke ens selvtillid negativt.

Kropslige ændringer

Nogle oplever også, at de har sværere ved at sove. Andre oplever omvendt, at de sover mere end normalt. Nogle oplever, at de mister appetitten, mens andre oplever, at de spiser mere end normalt. Nogle oplever desuden at miste sexlysten enten på grund af depressionen eller som bivirkning af antidepressiv medicin.

Hvad kan man gøre ved depression

Når man bliver træt, trist og energiforladt, er det helt naturligt at isolere sig i sengen eller på sofaen og lave så lidt som muligt. Problemet er bare, at man kun bliver mere trist af at ligge alene derhjemme. Det er derfor et spørgsmål om at komme i gang igen – selvom det er lettere sagt end gjort.

Adfærdsdelen

En del af behandlingen går derfor ud på at sætte små realistiske mål i samarbejde med psykologen. Hvis man er fuldtidssygemeldt, nytter det ikke, at man fra den ene dag til den anden forsøger at arbejde på fuld tid igen. Måske kan man kun overskue at gå en tur med hunden, eller måske kan man overskue at bruge en time på at tjekke mails. Hvad end udgangspunktet er, er det et spørgsmål om at tage overskuelige skridt i den rigtige retning.

Kognitions- (eller tanke-)delen

Mennesker med depression oplever ofte, at deres tankegang ændrer sig. De begynder måske at tænke mere negativt, at tænke mere sort-hvidt, at få flere katastrofetanker, at overgeneralisere, at tage ting mere personligt eller at antage, at de ved, hvad andre tænker. Hvis éns ven f.eks. siger nej til en aftale, og man antager, at det er fordi, personen ikke længere kan lide en, så bliver man trist. Man glemmer måske, at det også kunne skyldes, at vennen har travlt. Den slags er med til at fastholde depressionen. En del af behandlingen går derfor ud på at identificere disse tankemønstre og blive god til at udfordre tankerne. Med tiden vil man hurtigere og hurtigere kunne udfordre tankerne, og til sidst vender ens almindelige tankemønster tilbage.

Hvordan får jeg hjælp?

Ønsker du mere viden om eller hjælp til at håndtere depression, er du velkommen til at kontakte os på tlf: 42940690, på vores sikker mail eller bestille en tid online her.