Coaching

Oplever du arbejdsmæssige udfordringer eller omvæltninger i dit liv, som du ønsker hjælp til at mestre?  

Eller går du med et ønske om at iværksætte livsændringer, som du vil have støtte til at implementere så effektivt som muligt?

Så kan vi med én eller flere coachingsamtaler hos Kortex hjælpe dig til at blive bevidst om præcis, hvor du vil hen, bestyrke din motivation, booste dine ressourcer samt kortlægge de udfordringer som kunne stå i vejen.

Hvad er coaching?

En ’coach’ er en gammel engelsk betegnelse for en hestetrukket hyrevogn. Ligesom at coachen dengang  bragte folk komfortabelt fra A til B gennem brostensbelagte, kringlede gyder, hjælper en coach i dag sine klienter til at komme effektivt og behageligt fra, hvor de er frem til, hvor de ønsker at være.

Coaching blev i første omgang udviklet i sportens verden. Her sås effektivitetsforbedringer ved, at coachen stoppede med at være en ekspert og læremester, der fandt fejl og gav instrukser. I stedet gik de over til på ikke-udskammende vis at bevidstgøre om antagelser, og konkrete bevægelser og hjalp derved udøvere til at opdage sine ”blind spots” såvel som deres ressourcer.

Gennem de senere år har caoching vist sig effektiv på en lang række andre områder og benyttes i stadig større udstrækning på tværs af mange brancher og organisationer såvel som til at skabe forandringer på det personlige plan eller i krydsfeltet mellem job og privatliv.

Hvad kunne et coaching forløb indeholde?

Et coaching forløb kendetegner sig ved at være både proces- og resultatorienteret. Coachen guider klienten til at definere og klargøre sine mål, hjælpe til at bevidstgøre klienten omkring den aktuelle situation og mulige handlemuligheder. Dette fører ud i en konkret handleplan – det næste overskuelige trin i at nærme sig målene.  Det hele gøres i en atmosfære af nysgerrighed, ikke-dømmen, tiltro og med samtidig fokus på forpligtet, aktiv forandring.

Mere konkret kunne elementer i et coaching være:

  • Kortlægning og konkretisering af mål
  • Bestyrkelse af motivation
  • Afdækning af ressourcer og personlige styrker
  • Indtænkning af værdiafklaring i relation til den ønskede forandring
  • Analyse af konkrete udfordrende situationer
  • Tilegnelse af konkrete værktøjer til at evaluere og nuancere antagelser og tænkning generelt
  • Tilegnelse af konkrete adfærdsstrategier indenfor områder såsom: Kommunikation, problemløsning, strukturering, …

Hvordan kommer jeg igang eller hører mere?

Hvis du er nysgerrig efter at høre nærmere, er du velkommen til at kontakte os på tlf: 42940690, på vores sikker mail.