Agorafobi

Hvad er agorafobi?

Agorafobi er angst for at færdes alene uden for hjemmet. Angsten kommer typisk til udtryk som en frygt for at forlade hjemmet, gå i forretninger, opholde sig blandt store menneskemængder eller rejse alene med offentlige transportmidler.

Symptomerne på agorafobi

Agorafobien gør, at man ofte undgår de frygtede situationer (se undgåelsesadfærd). Agorafobi kan derfor resultere i, at personen binder sig til hjemmet, hvilket kan gør agorafobi til en yderst generende lidelse.

Angsten i agorafobi handler ofte om at blive overvældet af et panikanfald i situationer, hvor personen føler sig alene, låst fast eller hjælpeløs. Det kan f.eks. være til en koncert, i et supermarked, på gaden mv. For mange med agorafobi fylder katastrofetanker en hel del. Det kan f.eks. være tanker om at falde om og ligge hjælpeløst på gaden. Hjemmet udgør derimod en tryg og angstfri zone.

Forekomst af agorafobi

Undersøgelser tyder på, at ca. 6% af den danske befolkning lider af agorafobi. Lidelsen ses hyppigere hos kvinder end hos mænd.

Årsager til agorafobi

Der kan være mange forskellige årsager til, at man udvikler agorafobi. Biologiske faktorer, herunder helbred og genetik, kan have betydning. Ens temperament, belastninger i ens sociale miljø samt tidligere livserfaringer kan alle ligeledes bidrage til udviklingen af agorafobi. Årsagerne til agorafobi er således komplekse.

I samspil med ovenstående faktorer udvikler agorafobien sig for nogle personer i kølvandet på, at personen har haft et eller flere anfald med panikangst. Panikangst kan føles meget overvældende og kickstarte bekymringer som: “Hvad nu hvis der ikke er nogle, der hjælper mig?” eller “Hvad nu hvis jeg får det så dårligt, at jeg besvimer?”. Personen tænker måske, at de her scenarier vil være yderst ubehagelige og måske tilmed pinlige og er ikke interesseret i at påkalde sig andre menneskers opmærksomhed.

Mange med agorafobi begynder at undgå de situationer, der trigger katastrofetanker. Der opbygges med andre ord en undgåelsesadfærd, som er med til at vedligeholde lidelsen. Undgåelsesadfærden varierer fra person til person, da det er forskelligt, hvad den enkelte person frygter.

Behandling af agorafobi

Et kognitivt adfærdsterapeutisk behandlingsforløb af agorafobi består af forskellige elementer. I den indledende del af forløbet formidles relevant viden til klienten om angsten. I de efterfølgende samtaler arbejdes der med de tanker, klienten gør sig i de angstprovokerende situationer samt den adfærd, klienten udviser.

Tankedelen

I fællesskab med terapeuten undersøges de tanker, klienten gør sig i de frygtede situationer. For mange kan alene tanken om den respektive situation være med til at fremprovokere katastrofetanker. Klienten lærer, at det som oftest ikke er situationen i sig selv, der er skræmmende, men derimod fortolkningen heraf.  Det bliver muligt at finde frem til alternative fortolkninger af situationen, hvilket er med til at dulme angsten. Klienten lærer med andre ord at ændre uhensigtsmæssige tankemønstre, der er med til at vedligeholde agorafobien.

Adfærdsdelen

I adfærdsdelen udgør eksponering et centralt element. Det betyder, at klienten lærer gradvist at udsætte sig selv for de angstprovokerende situationer. Her skal det gerne blive tydeligt, at angsten aftager efter lidt tid, når man bliver i situationen. Klienten vil desuden opnå en fornemmelse af at kunne håndtere ubehaget, mens det står på, uden der indtræffer den frygtede katastrofe.

Under eksponeringen vil der samtidig være fokus på at reducere såkaldt sikkerhedsadfærd, som klienten kan have udviklet i et forsøg på at dulme angsten. Et eksempel herpå kunne være en person, der altid støtter sig til en indkøbsvogn under indkøb ud fra den overbevisning, at det vil gøre det mindre sandsynligt, at vedkommende besvimer. Et andet eksempel kunne være en person, der nægter at forlade hjemmet uden vand eller angstmedicin på lommen. Det er afgørende at arbejde med at reducere sikkerhedsadfærden, da den er med til at vedligeholde angsten. Du kan læse mere om sikkerhedsadfærd her.

Hvordan får jeg hjælp?

Ønsker du mere viden og/eller hjælp til at håndtere din agorafobi, er du velkommen til at kontakte os på tlf: 42940690, på vores sikker mail eller bestille en tid online her.