Afhængighed / Misbrug

Afhængighed er et tvangspræget behov for at få tilført et bestemt stof eller udføre en bestemt aktivitet. Førstnævnte kan eksempelvis være alkohol, hash, kokain eller andre rusmidler. Sidstnævnte kan være aktiviteter såsom sex, pengespil (ludomani), computerspil o.lign.. For begge ses der mange af de samme grundlæggende psykologiske mekanismer, der vedligeholder afhængigheden, men som kan identificeres og brydes.

Symptomer

Nedenfor er symtomer for stof-afhængighed anført, nogle af disse gør sig også gældende for afhængihed generelt:

 • Stærk trang efter at indtage det ønskede stof
 • Besvær med at styre, standse eller nedsætte brugen af stoffet
 • Abstinenssymptomer eller indtagelse for at ophæve eller undgå disse
 • Udvikling af tolerans – gradvis skal der større mængde til at opnå samme virkning
 • Stoffet indtager en dominerende rolle i tilværelsen i forhold til prioritering og tidsforbrug
 • Fortsat brug af stoffet trods erkendelse af, at indtaget har skadelige konsekvenser

Årsager

Vores erfaring afslører, at der altid er en god grund til, at afhængighed/misbrug udvikles. Desværre kan skyld, skam og manglende tiltro til forandring stå i vejen for forsøg på at genvinde det der er sat i skyggen. Misbruget kan nemlig fjerne én fra ens sande værdier og i sig selv være yderst belastende og få vidtrækkende konsekvenser for den afhængige såvel som for de pårørende. Med arbejde på indenfor ovennævnte områder er det dog aldrig for sent.

Vi tror på, at det er vigtigt ikke at stirre sig blind på afhængighedsproblematikken alene, men forstå den i relation til dens funktion og ud fra dens udvikling sideløbende med andre udfordringer. Disse kan både være i de ydre rammer såsom uddannelse, job, relationer og økonomi og som en mere generel måde at håndtere følelsesmæssige udfordringer på. Sidstnævnte enten i form af følelsesmæssigt belastende kriser eller i relation til lidelser såsom angst, depression, PTSD, ADHD m.m..

Behandling

Der tages udgangspunkt i dine individuelle udfordringer med fokus på at:

 • Styrke motivation for ændring og tydeliggøre, hvad det mindskede misbrug skal åbne op for af værdi i livet. Selvom det kan virke svært at skimte en vej ud af afhængigheden, er det aldrig for sent, omend den enkeltes vej kan være unik.
 • Afdække den forskelligartede funktion misbruget kan have – at mindske ubehag, at give mod, at give adgang til socialt netværk, m.m..
 • Kortlægge tanker, følelser og adfærd omkring misbruget og bryde deres vedligeholdende funktion gennem analyse af konkrete situationer.
 • Oparbejde effektive strategier til at håndtere specifikke risikosituationer. Herudover mestring af generelle forhold, der stresser og forstærker behovet for det stof eller den aktivitet, du er blevet afhængig af.
 • Forebygge tilbagefald ved hjælp af at foregribe risikosituationer og indtænke nye strategier.           

Pårørende

I nogle tilfælde kan inddragelse af én eller flere pårørene være et afgørende element i behandlingen. Deres forståelse af problematikken, og hvad deres rolle skal være i at understøtte motivationen og den positive udvikling, kan være afgørende. Udover at hjælpe den der lider af afhængigheden, kan det sig selv være lettelse for de pårørende, som ofte er fortvivlede og oplever sig magtesløse. Det er dog ikke en forudsætning, at pårørende inddrages og deres eventuelle behov for viden og talerum kan eventuelt imødekommes i et sideløbende forløb. Se evt. mere under afsnittet pårørende.

Hvordan får jeg hjælp?

Ønsker du mere viden om eller hjælp til at håndtere afhængighed/misbrug, er du velkommen til at kontakte os på tlf: 42940690, på vores sikker mail eller bestille en tid online her.