Affektudbrud og affektregulering

Begrebet affekt er et fagord, der dækker over følelser, emotioner og sindsstemninger. Ofte anvendes begrebet i forbindelse med affektudbrud, der henviser til et pludseligt udbrud af stærke følelser. Begrebet anvendes også i forbindelse med affektregulering, der omhandler en persons evne til at regulere sine følelser.

Evnen til affektregulering er ikke en medfødt evne men udvikles i relationen til andre mennesker. Barnets omsorgspersoner spiller en afgørende rolle i den forbindelse. Omsorgspersonerne hjælper barnet med at regulere dets følelser i den tidlige udvikling, hvorefter barnet på sigt internaliserer omsorgspersonernes strategier for affektregulering. Barnets biologi og temperament påvirker dog ligeledes udviklingen af affektregulering.